Hoppa till innehållet

Studerandehälsovård

Spårning av coronaviruset påverkar studerandehälsovården

  • På grund av ett ökat antal koronavirusinfektioner flyttas en del av studerandehälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har läroverk nödvändigtvis inte en hälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom studenthälsovården returnerar till läroverken genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • Studenthälsovårdens tjänster är tillgängliga i de flesta läroverk.
  • Sjukvårdarna nås bäst per telefon eller via e-tjänsterna. Ytterligare uppgifter om e-tjänsten fås via den här länken.

Studerandehälsovården finns huvudsakligen vid de läroanstalter där hälsovårdarens tjänster erbjuds.

Studerandehälsovårdens centraliserade mottagning, andra graden och yrkeshögskolor

Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors, 4 vån.
Ingång med hissen i trappa A
PB 8650, 00099 Helsingfors stad

Tfn 050 310 5547

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare finns på läroanstalternas egna webbplatser.

Svenskspråkiga läroanstalter

Alla läroanstalter

Centraliserade mottagningar

Hälsovårdaren vid din läroanstalt kan hänvisa dig till de centraliserade mottagningarna.


Studerandehälsovården tar hand om hälsan hos studerande vid läroanstalterna i Helsingfors. Du är berättigad till hälsovårdens tjänster för studerande om du studerar på heltid i minst två månader vid en yrkeshögskola, en yrkesläroanstalt på andra stadiet, yrkesinriktad vuxenutbildning eller ett gymnasium.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för hälso- och sjukvården för universitetsstuderanden. Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte studerande med läroavtal. När du uträttar ärenden vid studerandehälsovården behandlas dina uppgifter och det du berättar konfidentiellt.

Studerandehälsovårdens uppgift

Studerandehälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa, arrangera vård av deras sjukdomar samt övervaka de hälsorelaterade förhållandena i studiemiljön. Studerandehälsovården förstärker även de ungas egna resurser, förebygger marginalisering, stöder de unga i att bli vuxna och i att förstärka deras livshantering.

Studerandehälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. I personalens verksamhet betonas yrkesmässighet, ansvar och tillgänglighet samt ständig förnyelse av deras kompetenser.

Studerandehälsovårdens personal är insatt i de studerande ungdomars och vuxnas utvecklingsskeden, hälsorisker, inlärningsförmågor, samt särdragen hos det yrke som studeras.

Aktuellt

Verksamhetsmodell ifall en studerande misstänker sig ha symptom på grund av inomhusluften.09.10.2020 10:31