Hoppa till innehållet

De psykiatriska sjukskötarnas centraliserade mottagning

Hälsovårdaren vid din läroanstalt kan hänvisa dig till de psykiatriska sjukskötarnas centraliserade mottagning.

De psykiatriska sjukskötarnas roll inom studerandehälsovården är att bistå det psykiatriska arbetet inom primärvården med expertis inom problem med psykisk hälsa, missbruk och beroende.

Arbetet stöder de studerandes psykiska hälsa, funktions- och studieförmåga samt livshantering. En psykiatrisk sjukskötare gör en bedömning av vårdbehovet, behandlar och hänvisar vid behov patienten till fortsatt behandling. Arbetet fokuserar på att förebygga utslagning, identifiera problem och ge stöd i ett tidigt skede, förebygga problem och ge vård i rätt tid. 

Arbetet omfattar individuell mottagning, mångprofessionellt samarbete samt familje- och nätverksarbete.

Målet med den centraliserade mottagningen är att tillhandahålla de psykiatriska sjukskötarnas tjänster jämlikt till alla studerande inom studerandehälsovården i Helsingfors. Den primära målgruppen är studerande i åldern 16–29 år.

Den centraliserade mottagningen har låg tröskel och en verksamhetsmodell där man flexibelt utvecklar olika verksamhetsformer och tjänster.

Verksamheten utvärderas med lämpliga mellanrum utifrån arbetsmängden eller antalet besökare, fyrfältsanalyser och statistik över vilka läroanstalter besökarna kommer från.

24.08.2020 15:33