Hoppa till innehållet

Studerandehälsovårdens vaccinationsmottagning

Vaccineringsmottagning för studerande i gymnasier och yrkeshögskolor

Vaccineringsmottagningen står till tjänst för studerande i gymnasier och yrkesskolor.
FSHS erbjuder hälsovårdstjänster för studerande vid yrkeshögskolor.

Gå till FSHS:s webbplats.

Den centraliserade vaccineringen och utredningen av smittsamma sjukdomar på Mechelingatan, endast med tidsbokning 13.6 –7.8.2022. Upplysningar på numret 050 310 5547.

Även läroanstaltens egen hälsovårdare inom studerandehälsovården kan ge vaccinationer och utreda smittsamma sjukdomar.

På vaccinationsmottagningen erbjuds vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet: vaccin mot stelkramp, difteri (dT) och kikhosta (dtap), polio (IPV), vattkoppor, mässling, röda hund och påssjuka (MPR).

Studerande som gör praktik vid en sådan verksamhetsenhet inom social- och hälsovården där man vårdar personer som riskerar allvarliga följder om de smittas av smittsamma sjukdomar ska ha

  • ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom
  • vaccination mot influensa
  • vaccination mot kikhosta, om den studerande vårdar barn som är yngre än 12 månader.

Studerande som riskerar att utsättas för smitta under praktik får också vaccin mot hepatit B avgiftsfritt inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Studerande inom följande områden (såväl nya som nuvarande studerande) har rätt till vaccinationer om de saknar vaccinationsskydd:

  • studerande som studerar till hälsovårdare, sjukskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, röntgenskötare eller närvårdare, studerande inom akutvård, studerande som studerar till tandskötare eller munhygienister,
  • studerande inom instrumentvård

Vid sidan av de ovan nämnda grupperna kan även vissa andra grupper av studerande ha skäl att vaccinera sig. I dessa fall fattas beslutet om vaccination utifrån en lokal bedömning (THL).

Vaccinationsmottagningens tjänster erbjuds till studerande som är berättigade till Helsingfors stads studerandehälsovård.
21.06.2022 14:32