Hoppa till innehållet

Familjecentren

Familjecentren samlar tjänster för barn och familjer, allt från förebyggande till specialtjänster, på ett och samma ställe. I tjänsteutbudet ingår bl.a. rådgivningstjänster, hemservice, talterapi, familjerådgivning, fysioterapi och barnskydd.

Berghälls familjecenter

Kampens familjecenter

Östergatans familjecenter

Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande

Rådgivningsbyråernas tjänster, sommaren 2022

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar vardagar kl. 8– 12 under perioden 20.6-14.8 på numret 09 310 55530.

Rådgivningsbyråns chatt betjänar kl. 10– 12 under tiden 20.6-14.8. Robottjänsten NeRo betjänar dygnet runt.

Berghälls, Kampens, Nordsjö och Östergatans familjecenter håller öppet vardagar kl. 8–16 under tiden 20.6 -14.8.

Jakobacka rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Parkstads råd-givningsbyrå.

Svedängens rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Månsas råd-givningsbyrå.

De övriga rådgivningsbyråerna är öppna kl 8-16 under sommaren. Under perioden 20 juni - 14 augusti betjänar rådgivningen havande mödrar och upp till tvåå-riga barn samt utför andra nödvändiga kontroller.

Specialtjänster för barnfamiljer

Följande av specialtjänsterna för familjer är stängda 18–31 juli:
• Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
• Parterapin
• Familjerådgivningsbyrån
• Logopedi för barn
• Terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer

Helsingfors social och hälsovårdstjänster sommaren 2022: hel.fi/sotesommar


Berghälls familjecenterKampens familjecenter


Östergatans familjecenter
Familjecentren i Helsingfors
23.06.2022 11:30