Hoppa till innehållet

Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnandeVi erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster under ett och samma tak.

Till hälsostationstjänsters sidor


Är du oroad över din hälsa eller behöver du hjälp med vården av en sjukdom?

Hälsostations­tjänster >

Till socialtjänsters sidor


Känns det som om det har trasslat till sig?
Behöver du råd i boendeproblem?

Socialtjänster >

Siirry neuvola- ja perhepalveluiden sivulle


Funderar du över hur graviditeten framskrider?
Hur kan man främja barnets uppväxt och utveckling och hela familjens välfärd?

Rådgivningsbyrå- och familjetjänster >

Till mun- och tandhälsovårdens sidor


Är det dags för en kontroll av munhälsan?
Har du smärtor i munnen?

Mun- och tandhälsovård >

Till psykiatri- och missbrukartjänsters sidor


Har du psykiska problem eller har rusmedelsberoendet tagit över ditt liv?

Psykiatri- och missbrukar­tjänster >

Till laboratorietjänsters sidor

Har du en remiss till laboratorieundersökningar?

Laboratorie­tjänster >

Siirry nuorten palvelujen sivulle

Socialt arbete och socialhandledning, teamet för unga

Tjänster för unga >

Till handikapptjänsters sidor

Behöver du stöd
i vardagen?

Handikapp­tjänster >
10.11.2020 09:53