Hoppa till innehållet

Östergatans familjecenter – ofta ställda frågor

Var ligger Östergatans familjecenter och när öppnades det?

Östergatans familjecenter öppnas för allmänheten på adressen Revalsplanen 1 i Östra centrum den 12 juni 2017.

Varför inrättade man ett familjecenter vid Östergatan?

Östergatans familjecenter samlar tjänster för barn och familjer, allt från förebyggande till korrigerande tjänster, till en och samma enhet. På så sätt tryggas ett övergripande behovsenligt stöd för familjer.

Öppnandet av familjecentret anknyter till reformen av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Tjänsterna centraliseras till tre slags centraler som erbjuder omfattande service på en och samma adress.

För vem är Östergatans familjecenters tjänster avsedda?

Familjecentrets målgrupp är barn och unga i åldern 0–18 år med familj. Klienterna kommer huvudsakligen från de östra delarna av staden.

Vilka tjänster erbjuder Östergatans familjecenter?

På familjecentret erbjuds mödra- och barnrådgivningstjänster samt familjeträning, rådgivningspsykologtjänster, förebyggande mun- och tandhälsovård för barn och unga, talterapi, fysio- och ergoterapi, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, barnskyddstjänster samt handikappservice.

Dessutom kommer anställda från andra servicecentraler till familjecentret vid behov, om klienten till exempel behöver vuxensocialarbetets tjänster eller missbrukar- och mentalvårdstjänster för vuxna.

Service som ges hemma hos klienten är hemservice och familjearbete för barnfamiljer.

Är det lätt att komma till Östergatans familjecenter?

Östergatans familjecenter ligger på adressen Revalsplanen 1 i Östra centrum, alldeles intill metron och busshållplatser och är därmed lättillgänglig också för familjer med barnvagnar.

Allmänt om familjecentrer

För vem är familjecentrets tjänster avsedda?

Största delen av barnen i Helsingfors mår bra och är friska. För dem erbjuder familjecentret god basservice. En allt större del av barn och unga är dock i behov av särskilda tjänster. Undersökningarna visar att även många föräldrar är oroliga för hur de ska orka.

Hur finns tjänsterna tillgängliga?

Familjecentrerna ligger intill goda och mångsidiga trafikförbindelser och är lättillgängliga även för de klienter som har det svårt att röra sig till exempel på grund av barnvagnar. Tjänster erbjuds även i bostadsområden (i daghem) och hemma hos klienterna. Nättjänster utvecklas för att komplettera det fysiska servicenätverket.

Hur fastställer man läget för ett familjecenter? Är det antalet barn i området eller något annat som avgör?

Barnen ökar i antal och i synnerhet i centrum har andelen barn ökat under de senaste åren. Tillväxten har fördelats på olika sätt inom de olika bostadsområdena. En ojämn befolkningsstruktur består. I takt med att nya bostadsområden har uppförts är det i synnerhet barnfamiljer som rör sig inom staden. Servicecentralerna är inte lika sårbara när det gäller befolkningsändringar som spridda tjänster.

Varför kan familjecentrer inte finnas i anslutning till den närliggande rådgivningsbyrån på gångavstånd från hemmet?

Expertresurserna inom specialtjänsterna är små i hela staden och det är inte möjligt att fördela dem på 24 rådgivningsbyråer. Att specialkompetensen samlas under ett och samma tak innebär att servicen centraliseras till färre servicecentraler. Nu är många rådgivningsbyråer verksamma med mindre arbetskraftsresurser och därmed sårbara till exempel vid personalens sjukledigheter.

Är det så att alla tjänster centraliseras och det är klienten som ska ta sig till tjänsterna?

Avsikten är att personalen också träffar klienter i bostadsområdena utanför familjecenterer. Detta kan innebära hälsokontroller för vissa åldersgrupper i daghem samt hembesök hos vissa klientgrupper. Modellen för hälsokontroller inom dagvården undersöks och planeras i samarbete med dagvården.

Kunde akut sjukvård för barn under skolåldern förverkligas på familjecentrer?

Detta undersöks och utreds tillsammans med hälsostationerna. Cirka hälften av kommunborna önskar att familjecenterer förblir fria från ”bacillusker” och inte erbjuder sjukvård. Cirka hälften önskar däremot att det ska finnas en läkarmottagning på centraler för hälsa och välbefinnande som också erbjuder ett mera omfattande utbud av hälsovårdstjänster för barn och även för hela familjen (enkäten om familjecenterer 16.5.2014. N = 300).04.11.2020 14:51