Hoppa till innehållet

Seniorcenter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetBesök till servicehus och seniorcenter

På grund av coronaviruset finns det ändringar i besöksinstruktionerna. Kom alltid överens om besöket på förhand med din anhörigas vårdställe.

Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats.


Seniorcenter erbjuder olika slags tjänster för seniorer. Det erbjuds bl.a. bedömning och rehabilitering, dagverksamhet samt kort- och långtidsboende.

Vi ber nya klienter kontakta stadens Seniorinfo på telefonnumret 09 310 44556 för ytterligare information.

Vid nästan alla seniorcenter finns även servicecentralverksamhet som är avsedd för seniorer som bor hemma samt arbetslösa. Vid servicecentralerna erbjuds även tjänster för närståendevårdare.

Seniorcenter enligt område:

sv       = service på svenska28.06.2021 12:07