Hoppa till innehållet

Forsby seniorcenter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Besök till servicehus och seniorcenter

På grund av coronaviruset finns det ändringar i besöksinstruktionerna. 

Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats.


Kottbyvägen 11, Helsingfors 00600
Karta och trafikförbindelser
PB 8562, 00099 Helsingfors stad
Tfn. 09 3105 011, växel

Chef Anneli Walldén tfn. 09 3105 0996
Överskötare Päivi Kujala tfn. 09 3105 0998
Överskötare Päivi Liikka tfn. 09 3105 0983
Sekreterare tfn. 09 3105 0491 och 09 3105 0997

Obs! Från 4.1.2021 går den tillfälliga rutten till C-huset och parkeringsplatsen bredvid huset via Kommunalhemsvägen. Gången till C-huset går via den tillfälliga rutten vid Forsby kyrka.


Trädgård och picknickbord.

Vid Forsby seniorcenter erbjuds långtidsvård för äldre. Det finns 10 enheter för personer över 65 år, varav två är svenskspråkiga och två är rehabiliterings- och bedömningsenheter. Det finns även tre enheter för personer under 65 år.

Vi erbjuder individuellt stöd och strävar efter att möjliggöra en aktiv och meningsfull vardag för inneboenden. Kulturhandledaren vid Forsby seniorcenter ansvarar för gruppverksamheten för inneboenden och för kulturevenemangen.

Seniorcentret ligger i en hemtrevlig miljö i ett historiskt sjukhusområde. Vid parkområdet finns promenadvägen ”Medvinden” som är anpassad för funktionshindrade. Medvinden har också ett grillområde där olika evenemang tar plats på sommaren.

Forsby seniorcenter har även servicecentralverksamhet för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor som bor hemma. Servicecentralerna är kostnadsfria öppna mötesplatser som stödjer hemmaboendet, främjar välmåendet samt lindrar känslan av ensamhet. Servicecentralen erbjuder bland annat både svenskspråkig och finskspråkig socialhandledning, fysioterapeutens rådgivning, föreläsningar, möjlighet till träning i konditionssalen samt gruppverksamhet såsom olika minnesgrupper, gymnastikgrupper samt hobbygrupper. I den hemtrevliga servicecentralen kan du även umgås med andra och hitta nya sysslor till vardagen.01.09.2022 14:32