Hoppa till innehållet

Stengårds seniorcenter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Besök till servicehus och seniorcenter

På grund av coronaviruset finns det ändringar i besöksinstruktionerna. 

Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats.


Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
Karta och förbindelser
PB 8561, 00099 Helsingfors stad

Information tfn 09 3107 6667 och 09 3104 6146 
Fax 09 3104 6158

Chef, vikarie Claudia Hellström, tfn 09 3104 6150
Överskötare, vikarie Kaija Ketonen, tfn 09 3106 4134
Byråsekreterare, tfn 09 3104 6152Stengårds seniorcenter och södra hemvårdsenhetens närserviceområden ligger i Helsingfors centrum vid goda trafikförbindelser.

Stengårds närområde bjuder på både finskspråkig och svenskspråkig kort- och långtidsvård och rehabilitering samt tjänster som stöder hemmaboende. Strävan är att uppråtthålla och förbättra de äldres funktionsförmåga och livskvalitet. Du anhåller om servicen vid Seniorinfo, tfn 09 3104 4556, må-fr kl. 9-15.01.09.2022 14:29