Hoppa till innehållet

Svenskspråkig långtidsavdelning

Kansliet tfn 09 3104 6184
Avdelningsskötare Anna Ruttonen tfn 09 3104 6161

Avdelning 22 är avsedd för svenskspråkig dygnetruntvård och har sammanlagt 18 platser.

Avdelningens verksamhet utgår från den boendes behov. Målet är att den boendes vardag är betydelsefull och att denne kan göra och uppleva meningsfulla saker.26.11.2019 15:41