Hoppa till innehållet

Tölö seniorcenter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetBesök till servicehus och seniorcenter

På grund av coronaviruset finns det ändringar i besöksinstruktionerna. 

Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats.


Tölögatan 33, 00260 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 7122, 00099 Helsingfors stad
Tel. 09 3104 4538
Fax 09 3104 4530

Chef Pia-Maria Grönqvist, tel. 09 310 46097

Trädgårdspaviljong.

Vid Tölö seniorcenter erbjuds kort- och långtidsboende samt tjänster som stöder hemmaboende för äldre. Det erbjuds även tjänster för närståendevårdare. Målet med verksamheten är att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för de äldre. Vid servicecentralen finns även ett gym som är tillgängligt för både seniorer och arbetslösa.

31.08.2022 09:59