Suoraan sisältöön

Apotti

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan Helsingissä käyttöön kolmessa vaiheessa vuonna 2021

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ottaa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöön kolmena eri ajankohtana vuoden 2021 aikana: 24.4., 29.5. ja 6.11. Vaiheistuksella turvataan hallittu käyttöönotto koronapandemiatilanteessa.

Huhtikuussa uuteen järjestelmään Helsingin sotessa siirtyvät terveydenhuollon palvelut sisältäen myös suun terveydenhuollon, kotihoito, iäkkäiden palvelut ja päihdehuolto. Mukana huhtikuun käyttöönotossa ovat lisäksi myös neuvolapalvelut, kehitysvammapoliklinikka, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lasten puheterapia sekä työkyky- ja terveysneuvonta. Toukokuun käyttöönotto koskee vammaispalveluita ja marraskuussa vuorossa ovat lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu ja työikäisten palvelut.

Järjestelmän käyttöönoton valmistelu, kuten henkilöstön kouluttautuminen, sekä uuden, kaikille Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijöille yhteisen järjestelmän kolme käyttöönottoa aiheuttavat muutoksia palveluihin sekä palveluiden hidastumista. Parhaillaan Apotti Oy kouluttaa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia uuden järjestelmän käyttäjiksi.  Koulutukset jatkuvat yli huhtikuun puolivälin. 

Huhtikuun käyttöönoton myötä helsinkiläiset saavat käyttöönsä Apotin asiakasportaali Maisan. Mobiililaitteissa sekä selaimen kautta käytettävässä Maisassa voi mm. seurata omaa terveyttä ja ajanvarauksia, viestiä sote-ammattilaisen kanssa, varata aikoja, uusia reseptejä sekä asioida toisen puolesta. Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon toiminnallisuudet laajenevat entisestään Helsingissä marraskuun käyttöönoton yhteydessä. 

Seuraathan käyttämiesi palveluiden tiedotuskanavia.