Suoraan sisältöön

Hankkeet

Helsinki Apotti -hanke 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ottaa keväällä 2021 käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Apotin käyttöönoton myötä kuntalaiset saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin.

Koko soten yhteisen tietojärjestelmän myötä myös toimintatavat yhtenäistyvät. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöä koulutetaan uuden järjestelmän käyttöön joulukuusta 2020 huhtikuulle 2021.

Helsinki Apotti -hanke johtaa ja koordinoi toteutusta siten, että toimintojen uudistaminen toteutuu ja uusi tietojärjestelmäkokonaisuus saadaan käyttöön suunniteltuihin toimintoihin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisätietoa Helsinki Apotti -hankkeesta: helena.tukia@hel.fi tai helsinki.apotti@hel.fi 

Oy Apotti Ab:n verkkosivusto

Tutustu Maisa-asiakasportaaliin