Suoraan sisältöön

Asiakasprosessien toimivuus meidän kaikkien yhteinen asia

Joulukuu on luukkujen avaamisen aikaa.

Helsingin kaupunkistrategiassa kehotetaan toimimaan yhden luukun periaatteella. Monipuolisen palvelukeskuksen toimintamallissa olemme ottaneet ensimmäisen askeleen tähän suuntaan.

Laajennettu palveluneuvonta (Seniori-info) ja ruotsinkielinen asiakasohjaus aloittivat toimintansa 1.12.2017 ja alueelliset asiakasohjaustiimit seuraavat perässä 1.2.2018. Asiakkaalle tarjotaan senioripalvelut yhdestä numerosta. Toimintatavan muutos näyttäytyy erilaisena asiakkaalle ja meille työntekijöille.

Asiakkaalle ulospäin näkyvä muutos:

Valokuva ovesta, jolle johtaa piirretty nuoli


Asiakasohjaaja toimii asiakkaan äänenä ja koordinoi/yhteensovittaa asiakkaan kanssa hänelle sopivan palvelukokonaisuuden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista. Oikeat palvelut kohdistuvat oikeaan tarpeeseen, valtaosalle väestöstä kevyempinä palveluina ja pienelle osalle ikäihmisistä intensiivisinä.

Meille työntekijöille oven takaa aukeaa tämä näkymä:

Kaavakuva, jonka otsikkona Meidän seniorit - arvokkaasti stadissa


Asiakasprosessien toimivuus meidän kaikkien yhteinen asia

Jotta meidän seniorit saavat tarpeitaan vastaavan palvelukokonaisuuden, meidän tulee pelata aukottomasti yhteen, toisiimme luottaen ja yhteisiä asiakkaita kuullen. Tätä varten jatkokehitämme ja mallinnamme ydinprosessejamme jo tehtyä ansiokasta työtä hyödyntäen. Uskon, että onnistumme yhdessä!

Ydinprosessiemme (asiakkaaksi tulo, paljon palveluja tarvitsevien tuki, satunnaisesti palveluja tarvitsevien tuki ja riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen) toimivuus vaikuttaa suoraan asiakkaidemme käsityksiin palveluistamme ja toiminnastamme.  Asiakkaiden positiivisten kokemusten markkinoinnillinen arvo on suuri.

Rauhallista joulun aikaa ja intoa uuteen vuoteen!

Jaana Korpimies, projektipäällikkö monipuolinen palvelukeskus -toimintamalli