Suoraan sisältöön

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen käyttöönottoa arvioidaan monesta näkökulmasta

Lars Rosengren
Lars Rosengren


Kalastaman terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnan aloittamisesta on kohta 4 kuukautta.

Kevään aikana kartoitetaan ja arvioidaan, miten tämän uuden sosiaali- ja terveyspalveluja integroivan moniosaajakeskuksen käyttöönotto on toteutunut.

Sisäinen käyttöönoton arvio on valmistunut ja käsiteltiin toimialan johtoryhmässä 22.5. Deloitte toteuttaa meille Kalasataman thk:n käyttöönotosta ulkoisen arvion, missä pääfokuksessa on asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja moniammatillisuuden näkyminen asiakkaan hoidossa. Tämä arviointityö on vielä menossa ja raportti on tarkoitus valmistua juhannukseen mennessä.

Sisäisessä käyttöönoton arvioinnissa pyydettiin Kalasataman projektiryhmän jäsenten kautta kaikilta thk:n toiminnoilta kommentteja sekä käyttöönoton valmistelusta, että käyttöönotosta ja toiminannan aloittamisesta. Kysyttiin, mitä meni hyvin, mitä olisi voinut mennä paremmin ja mitä opittavaa on tästä.

Vastauksissa nousi mm. esille:

  • Osallistaminen suunnitteluun (sekä henkilökunnan että asiakkaiden) koettiin ajoittain riittämättömäksi
  • Onnistunut viestintä ja hyödylliset Info- ja perehdytystapahtumat
  • Haasteet tietotekniikkaratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen
  • Projektiin resursoinnin osittainen riittämättömyys
  • Kiire loppusuoralla. Työstettävää on ollut vielä muuton jälkeen toimintamalliin ja tiloihin liittyen

Seuraavaksi suunnittelemme yhdessä henkilöstön kanssa tarvittavat korjaustoimenpiteet ja lisäkehittäminen niissä kohdissa, missä asiat eivät vielä toteudu tyydyttävästi.

Ulkoisen arvioinnin myötä saamme lisää tietoa tämän jatkotyöskentelyn pohjaksi

Yhdessä eteenpäin!

Hyvää kesää teille kaikille

Lars Rosengren
THK-projektipäällikkö