Suoraan sisältöön

Helsingin kotihoitoa kehitetään yhdessä: Stadin seniorit - Arvokkaasti elämässä

Seija Meripaasi

​Olemme paneutuneet viime syksystä asti monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin koko sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston näkökulmasta. Miltä toimintamalli näyttää helsinkiläisen ikääntyneen asiakkaan näkökulmasta? Olemme päivittäneet monipuolisen palvelukeskuksen projektisuunnitelman ja vision, jossa meidän kaikki palvelut ovat mukana (suurenna alla oleva kuva klikkaamalla).

Monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalli - suurenna kuva klikkaamalla

Kuluvana syksynä olemme nostaneet kotihoidon kokonaisuuden kehittämisen keskiöön ja paljon hyvää draivia on menossa. Olemme järjestäneet kolme yhteistoimintatilaisuutta kotihoidossa otsikolla "Draivia kotihoitoon", ja niistä on saatu paljon kehittämisideoita toimintaan. Innostuneita osallistujia oli mukana paljon.  Kehittämisideoita työstetään tällä hetkellä eteenpäin.

Palvelujen uudistamisessa on alkanut Helsingin kotihoidon kehittäminen yhdessä KPMG:n kumppanien kanssa. Projektissa kuvataan kotihoidon nykytila, tavoitetila ja toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi. Pätijä-hanke on tiivis kumppani kotihoidon kehittämisessä ja on myös valtakunnallisen I&O-kärkihankkeen tuloksia.

Meillä on kotihoidossa paljon hyviä käytäntöjä ja vahvuuksia, joita haluamme vahvistaa. Myös johtamisjärjestelmään ja toimintatapoihin paneudutaan yhdessä. Nykytilan kuvaus alkaa avainhenkilöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluilla ja alkuvuodesta alkavat yhteiset työpajat.

Keväällä valmistuu Helsingin kotihoidon toimintasuunnitelma, josta saamme lisää vahvuutta tulevaisuuden haasteisiin.

Näin joulun alla toivon koko henkilökunnalle rauhallista joulunaikaa. Keväällä jatkamme hyvällä draivilla eteenpäin !

Seija Meripaasi
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja