Suoraan sisältöön

Kysy ja kuuntele


Tiina Mäki


Lähiviikot ja -kuukaudet paljastavat, millaiseksi sote-uudistus muotoutuu ja millä aikataululla. Elämme välitilassa: nykytilan ja tulevaisuuden välimaastossa. Välitila parhaimmassa tapauksessa vauhdittaa monia muutoksia omassa toiminnassa, parantaa yhdessä tekemistä eri toimijoiden kesken sekä antaa hieman aikaa sopeutua tuleviin muutoksiin.

Muutokset koettelevat meitä kaikkia monin tavoin. Epätietoisuus muutoksen yksityiskohdista jäytää usein taustalla,  ja välillä herää epäluottamus johtoa kohtaan, koska helposti luullaan, että "kyllä johto tietää, mutta ne eivät kerro". Tätä tilannetta olemme pyrkineet helpottamaan Matkalla Uudenmaan soteen –tilaisuuksissa, joissa vastataan työntekijöiden kysymyksiin niillä tiedoilla, mitä sillä hetkellä on sote-uudistuksesta.

Keskusteluista huolimatta tuntuu siltä, että emme vieläkään tavoita toisiamme tarpeista ja huolista käsin. Ihmisillä on luontainen taipumus tarkastella asioita omien uskomusten pohjalta. Molemminpuolinen arvostus tulee erityisen tärkeäksi vaikeissa tilanteissa. Epäselvät, haastavat, pelottavat tilanteet edellyttävät kaikilta vuorovaikutustaitoja ja luottamusta sekä uskallusta kysyä vaikeitakin kysymyksiä.

Valtakunnansovittelija Minna Helle kuvaa omaa polkuaan työelämässä kirjassaan Järki ja tunteet. Hänen mukaansa ihmisten välisissä konfliktitilanteissa on usein kyse vuorovaikutuksen vähäisyydestä, väärinymmärryksistä ja luottamuksen puutteesta. Jokaisen kannattaa tunnistaa omat sokeat pisteensä ja oppia kuuntelemaan toisia, muutoin estää itseään oppimasta. Kirjan hauska kohta liittyy ystävien väliseen keskusteluun siitä, mitä eläintä muistuttaa. Minna näki itsensä leijonana, joka on rohkea ja jolla on hyvä itsetunto. Ystävän mukaan hän muistutti lähinnä pässiä, "koska olet tuollainen puskija". Tunnistan itsessäni samaa: pyrin eteenpäin hammasta purren ja tavoitteet korkealla. Samalla unohtuu helposti ihmisten välinen vuorovaikutus. Tavoitteena on jatkossa olla enemmän kuunteleva kuin puhuva pää.

Tiina Mäki
hallintojohtaja