Suoraan sisältöön

Perhekeskuksia kehitetään valtakunnallisesti

Anna-Kaisa Tukiala
Perhekeskustoimintamallin projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala   

Äitejä lapsineen Itäkadun perhekeskuksessa

Helsinki on ollut etujoukoissa perhekeskustoimintamallin kehittämisessä. Itäkeskuksessa toimiva perhekeskus on ottanut asiakkaita vastaan jo puolen vuoden ajan. Myös Vuosaareen rakentuu perhekeskus rinnakkain terveys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa, kun Albatross-rakennuksen muutostyöt saadaan valmiiksi kesäkuussa 2018. Kallion perhekeskuksen suunnittelutyö on jo kovassa vauhdissa ja Kalliossa perhekeskus avautuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2019.

Helsingin perhekeskustoimintamalli rakentuu laajalle palveluvalikolle ja kokoaa lasten ja perheiden palvelut universaaleista palveluista erityiseen tukeen. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan ympärille kootaan hänen tarpeidensa mukainen palvelukokonaisuus.

Lasten ja perheiden kohdalla, joilla on satunnaisesti tuen tarvetta, panostetaan neuvolapalvelujen hyvään saatavuuteen sekä ketterään oikea-aikaiseen varhaiseen tukeen. Heille tarjotaan yhä enenevässä määrin myös digitaalisia palveluja sekä omahoito- ja itsepalvelumahdollisuuksia. Neuvolatiimi tarjoaa moniammatillista varhaista tukea lapselle ja perheelle.

Lapsille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteensovitettu palvelukokonaisuus, jossa monitoimijainen palvelutarpeen arviointi tehdään vain kerran ja lapsen ja koko perheen asioita koordinoi nimetty vastuuhenkilö. 

Hymyilevä lapsi istuu isän sylissä

Perhekeskus-kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kanssa. LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Ohjelman avulla uudistetaan perhepalveluja ja yhdistetään palvelurakenteita tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. 

LAPE-ohjelman viitekehyksessä perhekeskus on matalan kynnyksen palvelua. LAPE-muutosohjelmassa kehitetään yhdenmukaista, maakunnallista sekä valtakunnallista perhekeskustoimintamallia. Toimintamalliin kootaan nykyisistä kuntien kehittämistä toimintamalleista parhaita käytäntöjä. Kunnissa hajallaan olevat palvelut, kuten äitiys- ja lastenneuvola, kotipalvelu, perhetyö, perheneuvola- ja psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja -työ, lasten terapiapalvelut, varhaiskasvatus, koulu sekä järjestöjen ja seurakuntien työ verkostoidaan perheiden saataville.

Kaksi lasta äidin ja isän sylissä

Pirstaleisten palvelujen yhteen kokoaminen on ollut myös Helsingin perhekeskuksen ohjaavana periaatteena. Helsingissä perhekeskukseen on tuotu myös lastensuojelun ja vammaistyön palveluja. LAPE-kehyksessä varhaiskasvatus on osa perhekeskuksen matalan kynnyksen palvelua, joka Helsingin mallissa koulun palvelujen ohella, on keskeinen yhteistyökumppani ja nivoutuu osaksi perhekeskuksen verkostopalveluja.

Parhaillaan pääkaupunkiseudun LAPE-kehittämisverkostoissa työstetään ja sovitetaan yhteen eri kuntien hyviä toimintamalleja. Helsingissä kehitettyä laajapohjaista perhepalvelut integroivaa perhekeskusmallia sovelletaan pääkaupunkiseudun perhekeskusmallin kehittämistyössä. Työ kohti Uudenmaan perhekeskusmallia etenee ja toivomme, että yhteinen keskustelu ja kokemusten jakaminen mallien toimivuudesta jatkuu!

Kaavio: Kohti Uudenmaan perhekeskusmallia