Suoraan sisältöön

Perhekeskus verkossa, verkostoissa ja taloissa

Anna-Kaisa Tukiala
Perhekeskustoimintamallin projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala   


Sähköinen perhekeskus

Sähköisten palveluiden kehittyminen tuo paljon mahdollisuuksia perhekeskuksille. Perhekeskustoimintamallin mukaisesti myös sähköisten palvelujen tulee olla helposti saavutettavia, ja niiden tulee tarjota tietoa ja ohjausta, sekä mahdollisuuden asioida oman perhekeskuksen työntekijän kanssa. Tavoitteena on palveluiden saavutettavuus 24/7 periaatteella.

Uudenmaan LAPE:n kyselyn mukaan asiakkaat kaipaavat sähköisiä palveluja, joissa on chat- ja ajanvarausmahdollisuus. Asiakkaat toivovat sähköisten palvelujen löytyvän helposti ja kootusti samalta sivustolta. Nykyään asiakkaat joutuvat etsimään tietoja palveluista kunnan, maakunnan tai järjestöjen sivuilta. Jokainen taho voi toimia ja tiedottaa eri tavoin ja eri järjestelmien sekä alustojen kautta. (LAPE Sähköinen perhekeskus -raportti 2018.)

Perheentuki-sivusto on jo pidempään kuulunut osaksi perhekeskus-toimintamallia ja sinne on pyritty jatkuvasti kehittämään myös uusia digitaalisen asioinnin muotoja. Silti välillä tuntuu, että sähköisten palvelujen kehittäminen laajemmin on toivottoman hidasta tai liian monimutkaista.

Helsingin perhekeskus osallistui marraskuussa Digitalism Challenge -tapahtumaan, jossa ideoitiin uudenlaisia ratkaisuja perhekeskuksen haasteisiin. Tapahtuma toi uutta virtaa ja tuoreita näkökulmia! Pitkästä aikaa tuntui, että kehittäminen on mahdollista ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat digitaaliset sovellukset ovat vain muutaman napin painalluksen päässä.

Tapahtumassa Aalto-yliopiston monitieteiset opiskelijatiimit etsivät uusia ja innovatiivisia ratkaisuja perhekeskuksen haasteisiin. Opiskelijat ideoivat ratkaisuja helpottamaan ihmisten elämää ja sujuvoittamaan palveluja. Teemana oli digitaalisten ratkaisujen tuottaminen lapsiperheiden tarpeisiin, kuten palvelutarpeen itsearviointi, palvelujen parempi löydettävyys ja hallittavuus sekä isien tukeminen.

Useista ratkaisuista löytyi jatkossa hyödynnettäviä ideoita. Olemme parhaillaan kokoamassa soveltamiskelpoisimmat ratkaisut opiskelijatiimien erilaisista tuotoksista. Varsinaiseksi voittajaksi tapahtumassa selviytyi esitys Digital Family Room, joka tarjoaa ratkaisun koko perheen asiointien ja asiakkuuksien hallintaan.

Perhekeskus verkossa kehittyy pala palalta. Vaikka joidenkin yksinkertaiselta kuulostavien sähköisten palvelujen saaminen saattaa takuta, niin onneksi myös konkreettisia edistysaskeleita saadaan aikaiseksi.

Uutta on Perheentuki-sivustolle avattu sähköinen yhteydenottokanava Tarvitsen apua -nappi, joka on käytettävissä 24/7. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on kuormittava elämäntilanne tai kasvatuspulmia. Yhteydenottoihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kolmen arkipäivän kuluessa. Tarvitsen apua -nappia käyttäessään asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä palvelusta hänen perheensä hyötyisi, vaan ammattilaiset selvittävät sen hänen kanssaan.

Perhekeskus verkostoissa

Perhekeskus ei ole sidottu seiniin, vaan sitä toteutetaan myös verkostoissa. Tavoitteena on, että perhekeskus-toimintamallit toimivat verkostomaisina koko kaupungissa. Rakennamme yhä vahvemmin esimies- ja ammattilaisverkostot perhekeskus-toimintamalleihin johtamisen tueksi.

Perhekeskuksen keskeisiä toimintamalleja ovat lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki -toimintamalli sekä neuvolatiimi. Nämä palvelut ovat tarjolla asiakkaille jo koko kaupungissa. Toimintamallit kokoavat asiakkaiden tarpeiden mukaan sote-ammattilaiset yhteisen työn äärelle.

Myös perhesosiaalityö on kehittynyt kaupunkitasoiseksi perhekeskukseen keskeisesti liittyväksi palveluksi. Sitä tarjotaan erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Parhaillaan kehitetään Helppiperhe-työnimellä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta mm. asiakkaaksi tulon prosessin, kevyemmän palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sekä keskitetyn neuvonnan ja ohjauksen osalta. Myös asiakasohjauksen ja tilauspalvelujen kokonaisuutta tullaan kehittämään tässä yhteydessä.

Perhekeskus-talot

Keskustan, lännen ja pohjoisen alueen perhekeskukset ovat vasta suunnittelussa ja sopivia paikkoja sekä kiinteistöjä etsitään. Vaikka kaikkien kuuden suunnitellun perhekeskuksen saaminen kaupunkiin vielä kestää, pian meillä on kuitenkin jo kolme perhekeskusta.

Kesällä 2019 avattava Kallion perhekeskus seuraa Itäkadun ja Vuosaaren perhekeskuksia. Kallion perhekeskusta rakennetaan parhaillaan entisen Kallion terveysaseman ja neuvolan tiloihin osoitteeseen Toinen linja 4. 

Itäkadulla yhteinen työ on lähtenyt reippaasti käyntiin ja keskusta on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös järjestöyhteistyö on siellä toimivaa, kun perhekeskuksessa tavataan ja verkostoidutaan.

Vuosaaren perhekeskus aloitti toimintansa kesällä 2018 ja toimii yhteisissä tiloissa terveys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa. Palvelut ovat perhekeskustoiminnan myötä monipuolistuneet ja nyt perheet saavatkin samasta paikasta juuri heille räätälöidyt palvelut.