Suoraan sisältöön

Pois siiloista sosiaalihuollon palveluissa

Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja. ‒ Helen Keller

Tulevan maakunnan valmistelun palveluintegraatiosta puhuttaessa palvelut on jaettu
‒ ennaltaehkäiseviin palveluihin
‒ peruspalveluihin
‒ erityispalveluihin
‒ vaativiin palveluihin.

Erityispalveluina voidaan katsoa olevan mm. lastensuojelua ja vammaispalveluja; vaativiin palveluihin kuuluvat puolestaan erityistä osaamista vaativat palvelut, jotka tuotetaan valtakunnallisina tai laajempina kuin yhden maakunnan alueen eli yhteistyöalueen palveluina.

Suurin osa sosiaalihuollon palveluista kuuluu peruspalveluihin. Näitä palveluja tuotamme tänäkin päivänä. Mutta mikä on se kombo tai kokonaisuus tai integraatio, jolla tuotamme näitä sosiaalihuollon peruspalveluja jatkossa? 

Vaikka valtaosalle lapsista ja nuorista tulevaisuus on turvattu, mutta osalle kasautuu ongelmia, joiden taustalla on vanhempien ongelmat ja riittämätön tuki (HS 12.11.18). Helsingin Sanomien artikkelissa riskitekijöinä nostettiin esille mm. vanhemman matala koulutustaso, heikko toimeentulo, vakavat mielenterveysongelmat, perheessä tapahtuneet suuret muutokset, kuten ero tai kuolema, sekä pitkittynyt köyhyys. Nuorten huostaanottojen taustalla on usein nämä vanhempia koetelleet monet yhtäaikaiset kuormittavat tekijät.

Peruspalveluissamme sosiaalihuollossa on paljon erinomaisia toimintatapoja ja meillä tehdään todella erinomaista työtä asiakkaiden hyväksi. Teemmekö kuitenkin edelleen työtä liian erillisissä siiloissa? Miten teemme työtä enemmän yhdessä kohti yhteistä maalia?

Kun lapsi tulee palvelun piiriin, miten otamme kopin vanhemmasta ja tuemme häntä saamaan oman elämän hallintaan ja sitä kautta rakentamaan voimavaroja, jotta hän kykenee olemaan vanhempi? Entä kun aikuinen tulee palveluun, miten huomioimme myös sen, että hän on vanhempi ja miten tuemme häntä myös vanhemmuudessa aikuisten ongelmia ratkoessamme ja miten lapsi tulee huomioitua ja tuettua? Miten vahvistamme edelleen hyvin aloitettua riskiryhmien tunnistamista?

Meillä on nyt oikea aika löytää uusia toimintatapoja niin, että lapsiperheiden palvelut tekevät moniammatillista työtä aikuisten sosiaalihuollon palvelujen kanssa ja toisinpäin, tai miten lastensuojelussa huomioidaan aikuinen ja otetaan vahvaksi työpariksi aikuisten sosiaalityö? Tai miten huomioidaan myös vastuut ja osallisuus kolmen sukupolven osalta? Miten rakennamme kussakin tilanteessa järkevän työntekijärakenteen asiakkaan kanssa työskentelyyn? Miten voimme uudistaa yhteistä työtä tältä osin?

On tärkeää lähteä työstämään tätä asiaa yhdessä Helsingin sosiaalihuollossa niin, että mukana on myös terveyspalvelut. Nyt on oikea aika lähteä tekemään uudistuksia, ennen kuin maakuntauudistus ja uudet tuulet toiminnassa tulevat. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on vaikuttavaa ja järkevää toimintaa asiakkaan hyödyksi ja miten toimimme tulevassa maakunnassa.

Lähdetään yhdessä työstämään uudenlaista yhteistyötä ja tulevaisuutta.

Maarit Sulavuori
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja