Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut matkalla tulevaisuuteen

Seija Meripaasi

Takana on kaksipäiväinen Uudenmaan maakuntaparlamentti, johon minä ja palveluiden päälliköt osallistuimme. Tämä oli tärkeää, jotta pääsimme sekä osallistumaan että verkostoitumaan muiden Uusimaalaisten toimijoiden kanssa ja oma ymmärryksemme valmistelun nykytilasta lisääntyi.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelujen päälliköt  sekä palvelukokonaisuuden johtaja Seija Meripaasi

Kuvassa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelujen päälliköt ja minä 1.1.2018 valmiina tulevaisuuteen.


Mitä paremmin kehitämme ja uudistamme omia palveluitamme asiakaskokemus edellä, sitä valmiimpia olemme kahden vuoden kuluttua sote- ja maakuntauudistukseenkin.

Meillä on isona toimijana valtava osaaminen, ja sillä on painoarvoa uudistusta suunniteltaessa.

Itse olen toiminut tässä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajana kolme kuukautta ja on todella sanottava, että SKH:ssa on pantu tämän vuoden puolella tuulemaan, jotta kuntalaisten/asiakkaiden/potilaiden palvelu ja hoito on entistä parempaa.

Seniori-info aloittaa toimintansa

Joulukuun alussa aloittaa HELppiSeniori toimintansa neuvontapalvelujen osalta. Koko laajuudessaan toiminta alkaa helmikuun alussa, jolloin noin 170 huippu ammattilaisen moniammatillinen yksikkö alkaa palvelemaan koko Helsingin ikääntynyttä väestöä. Tavoitteena on yhden luukun palvelu, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun ja neuvonnan kotona asumisen tueksi.

Toiminnan muutos muuttaa myös palvelualueilla asiakasprosesseja, koska esim. kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen arviointi keskittyy HELppiSenioriin. Sosiaali-ja lähityön yksiköt yhdistyvät ja uusi yksikkö on Gerontologisen sosiaalityön yksikkö. Uudet asiakasprosessit haastavat meidät uudenlaiseen yhteistyöhön, jotta rajapinnat ovat jatkossa saumattomia liittymäpintoja.

Kaupunginsairaalasta Helsingin sairaala

Kuntoutuksen osaamiskeskuksessa neurologiset toiminnat siirtyvät HUS:iin ja jäljelle jäävä Kuntoutuksen osaamiskeskuksen toiminta yhdistyy nykyiseen Kaupunginsairaalaan. Uuden yksikön nimi on ensi vuoden alussa Helsingin sairaala.

Palveluiden uudistamisessa olemme terävöittäneet suunnittelua entisestään ja nyt ydinryhmään kuuluvat myös kaikki palveluiden päälliköt, jolloin kaikkien osaaminen saadaan käyttöön.  Etelän palvelualueella on menossa kaksivuotinen kokeilu, jossa lähipalvelumallia kokeillaan uudenlaisella johtamisjärjestelmällä.

Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa työskentelee 6 800 työntekijää

Uudenmaan maakuntaparlamentissa itse havahduin siihen, että meillä SKH:ssa työskentelevä henkilöstö (n. 6 800) on paljon suurempi kuin monen maakunnan koko henkilökunta. Samassa mittakaavassa meillä on myös osaamista ja kykyä uudistua ! Osallistumme aktiviivisesti Uudenmaan sote valmistelussa ikääntyneiden ryhmään, jossa valmistellaan ikääntyneiden palveluja tulevassa maakunnassa.

Luomme siis monella tavalla parempaa sote palvelua tulevaisuuteen ja omat suunnitelmamme tarkentuvat kun sote uudistus etenee.

Kiitos kuuluu kaikille meidän työntekijoille, esimiehille ja johdolle! Hienoa työtä kohti tulevaisuutta!

Seija Meripaasi
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja