Suoraan sisältöön

Tiedolla johtaminen vahvistuu sote-uudistuksessa


Tiina Mäki

Sanomalehdet ja sosiaalinen media ovat pullollaan sote-uudistusta. Kaikilla tuntuu olevan mielipide asiasta. Valeuutisia, väärinkäsityksiä ja erilaisia tulkintoja sinkoilee meille kaikille tärkeästä asiasta.

Jos sote-lait saadaan voimaan, tiedolla johtaminen korostuu. Sekä järjestäjä että tuottajat tarvitsevat tietoa muun muassa toiminnan suunnittelua ja onnistumisten arviointia varten. Järjestäjän ja tuottajan erottaminen on yksi keskeinen suunniteltava muutos nykyjärjestelmään verrattuna. Palvelun tuottajien vertailu ja palvelujen vaikuttavuuden arviointi kehittyvät muutoksen myötä. Myös sote-järjestäjän onnistumista arvioidaan. Merkittävä muutos tapahtuu koko Suomessa yhtä aikaa. Tästä syystä myös valtakunnallisesti rakennetaan tiedolla johtamisen malleja ja toimintatapoja maakuntien yhteistyönä.

Sote-uudistuksen valmistelu pakottaa meidät pohtimaan nykyisiä palvelujamme sekä niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kunnat ja kuntayhtymät tekevät eri puolilla Suomea yhteistyötä parempien toimintamallien kehittämiseksi ja myös pääkaupunkiseudulla, vaikka lähdimme muita alueita myöhemmin liikkeelle maakuntauudistuksen valmistelussa. Yhteistyöstä on hyvä esimerkki valinnanvapauskokeilun hankehakemus: iso joukko julkisia sote-organisaatioita päätti uskaltaa hakea vaativaan pilotointiin!

Vaikka sote-uudistuksen nykyinen valmistelu hetkellisesti pysähtyisi poliittisista syistä, muutos ei pysähdy. On selvää, että nykyjärjestelmää on uudistettava. Meillä Helsingissä palvelujen vaikuttavuutta ja uusia toimintamalleja on kehitetty vuosia. Tätä kehitystyötä on jo hyödynnetty maakuntastrategiassa ja muussa valmistelussa. Esimerkiksi nelimaali ja osallisuusmalli ovat jo hyvin mukana valmistelutyön sisällöissä. Tästä on hyvä jatkaa kohti suurta muutosta!

Tiina Mäki
hallintojohtaja