Suoraan sisältöön

Vastaa kyselyyn, anna palautetta!

Lars Rosengren


Tervehdys!

Otsikon kehotukseen reagoidaan välillä kommentilla: "miksi vastaisin, mitä se kannattaa, eivät ne asiat kuitenkaan muutu".

Näin ehkä joskus on ollut, mutta haluan ainakin itse vaikuttaa siihen, että annettu palaute aidosti luetaan ja siihen reagoidaan. Jos asiat eivät suju niin kuin Strömsössä, niin mietitään sitten yhdessä mahdollisia korjaustoimenpiteitä ja toteutetaan ne mahdollisuuksien mukaan.

Kesäkuun blogikirjoituksessani kerroin, että Kalasataman käyttöönottoa arvioidaan monesta suunnasta. Silloin ei ollut vielä käytettävissä tietoja konsulttifirma Deloitten tekemästä ulkoisesta arvioinnista. Raportti valmistui juhannuksen tienoilla ja käsiteltiin Soten johtoryhmässä kesälomien jälkeen elokuussa.

Deloitte haastatteli arviointiin liittyen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen asiakkaita, ammattilaisia ja Kalasataman johtoon kuuluvia henkilöitä. Haastattelujen lisäksi tehtiin myös henkilöstökysely, mihin vastasi yhteensä  227 ammattilaista. Olin tosi iloinen kuullessani, että osallistujamäärä oli näinkin suuri. Saimme arviointiraportin kautta täsmä-tietoa vielä viilaamista vaativista asioista.

Palautteet sijoittuivat karkeasti neljään kategoriaan:

1) asiakasohjaukseen, 2) tietotekniikkaan, 3) tiloihin ja 4) toimintamalliin liittyviin asioihin.

Kävimme äsken Kalasataman henkilöstötilaisuuksissa 16. ja 23.10.18 porukan kanssa yhdessä läpi arviointiraportin antia sekä sitä, miten etenemme esille nousseiden asioiden kanssa. Arvioinnissa annettu palaute käsiteltiin Kalasataman esimiesfoorumissa jo syyskuussa.

Valtaosan kehittämis- ja korjaustoimenpiteistä saamme tehtyä tai ainakin työn alle vielä tämän vuoden puolella. Osa esille nousseista asioista on jo hoidettu.

Olen tyytyväinen, että olemme pystyneet moneenkin asiaan reagoimaan suhteellisen nopeasti. Joidenkin asioiden korjaaminen on kestänyt yllättävänkin pitkään, osittain meistä riippumattomista syistä. Isossa organisaatiossa asiat välillä etenevät etanavauhtia

Eli summa summarum, palautteen anto kannattaa, muutos on mahdollinen...

Iloisin syysterveisin,

Lasse


Lars Rosengren
Terveys- ja hyvinvointikeskus -toimintamallin projektipäällikkö