Suoraan sisältöön

Yhteinen työ käynnistyy Vuosaaressa

Anna-Kaisa Tukiala
Perhekeskustoimintamallin projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala   

​Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus starttaa kesäkuussa!

Albatrossirakennuksessa viimeistellään parhaillaan tilojen muutostöitä uusille toimintamalleille soveltuviksi. Muutostöiden jälkeen palvelut on keskitetty perhekeskus- ja terveys- ja hyvinvointikeskusmallien mukaisesti, mikä on muutos nykyisestä. Nykyiset palvelut täydentyvät päihde- ja psykiatriapalveluilla sekä vammaispalveluilla.

Asiakkaat voivat saada palvelukokonaisuutensa "yhden oven" periaatteella. Uudet toimintamallit ja palvelujen sijoittuminen samaan rakennukseen mahdollistavat asiakkaiden palvelujen tuottamisen kokonaisuutena samasta pisteestä.

Vuosaaren esimiehet kokoontuivat Yhteisen työn äärelle 15.5. Tilaisuudessa luotiin ymmärrystä siitä, kuinka palveluja yhteen sovittamalla pystytään sujuvasti tuottamaan asiakkaille heidän tarvitsemiaan palvelukokonaisuuksia. Työpajassa hahmotettiin uutta tapaa tehdä työtä. Tärkeää oli saada kokonaiskuva perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen eri palveluista sekä moninaisista asiakastyön käytännöistä. Vaikka suurin osa toiminnoista on ollut jo talossa, ei toisten työtä tunneta vielä riittävän hyvin.

työpajatyöskentelyä

Toimialajohtaja Juha Jolkkonen innosti avauspuheenvuorossaan pohtimaan tarkemmin sitä, miksi yhteinen työ on tärkeää. Johtaminen uudistuu, henkilöstön rooli kasvaa, työyhteisöt ratkaisevat arjen kysymykset useammin itse ja monialainen tiimityö lisääntyy.  Jolkkonen korosti, että Yhteinen työ on samassa veneessä olemista, yhteistä näkyä tulevasta ja yhteisiä tavoitteita. Tarvitaan myös kykyä etsiä uusia ratkaisuja, oppia nopeasti ja sopeutua ketterästi uusiin tilanteisiin.

Tämä ei tapahdu ilman, että yhteiseen työhön panostetaan ja että kaikki sitoutuvat yhteiseen vastuuseen asiakkaasta ja yhteisten ratkaisujen rakentamiseen. Osaoptimoinnin aika on ohi.

Asiakkaiden kunnioittava kohtaaminen on kaiken keskiössä. Vuosaaressa aulapalvelun kehittäminen nostettiin yhdeksi tärkeäksi kehittämisalueeksi, johon tullaan panostamaan entistä vahvemmin. Pajassa todettiin, että palvelukokonaisuuksien tuottaminen asiakkaille on helpompaa kuin eri osaajat ovat lähellä, mutta tämä vaatii sopimista konsultaatiokäytännöstä ja yhteistyöstä. Työskentely saatiin hyvin käyntiin ja prosessia jatketaan seuraavassa tilaisuudessa kesäkuussa. Esimiesten yhteisen työn tavoitteet luovat kestävä pohjaa palvelujen uudistamiselle. Syksyllä Vuosaaressa jatketaan koko henkilöstön kick off-tilaisuuksilla, joita odotammekin jo innolla!