Suoraan sisältöön

Arvostetaan työkaveria

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa tapahtui Herttoniemen palvelupisteessä vuonna 2015 selvä muutos. Nyt käsittelyajoissa ollaan pääsääntöisesti lain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä.  Herttoniemen etuuskäsittelijöiden esimiehellä Hillevi Komilla (kuvassa vasemmalla) ja sosiaaliohjauksen esimiehellä Katja Mikkosella on näkemys siitä, mikä on edesauttanut muutoksessa.

Yhteen hiileen

Komi ja Mikkonen kertovat, että Herttoniemessä työskentelee kahden sosiaaliohjauksen ja yhden etuuskäsittelyn tiimin työtekijöitä yhteensä 44. Tilanne on joskus haastava, koska kaikilla ei ole yhteistä esimiestä. Esimiehiä on kolme niin kuin tiimejäkin.  Kolmas palvelupisteen lähiesimies on sosiaaliohjauksen esimies Anri Viskari-Lojamo.

Lisäksi Herttoniemeen yhdistettiin vuonna 2013 etuuskäsittelijöitä ja sosiaaliohjaajia Myllypurosta. Oltiin tilanteessa, jossa työntekijät tunsivat omat vanhat työkaverinsa, mutta eivät uusia, mikä voi missä tahansa työyhteisössä johtaa erillisten ryhmittymien syntyyn.

Esimiehet halusivat lähteä yhdistämään Herttoniemen palvelupistettä yhdeksi yhteen hiileen puhaltavaksi yksiköksi. Yhdessä ollaankin löydetty keinoja työskentelyn sujuvoittamiseksi, joka viime kädessä koituu esimerkiksi lyhentyneinä käsittelyaikoina asiakkaiden parhaaksi.

”Yhteistyön pohjalla on luottamus ja työkavereiden ammattitaidon arvostaminen”.  

”Olemme tutustuneet toisiimme esimerkiksi yhteisinä kehittämispäivinä. Tiimien työntekijöiden yhteistä tekemistä myös työajan ulkopuolella on tuettu aktiivisesti.  Meillä on omakustanteinen virkistyskerho HEVI, joka on kaikille avoin. Olemme esimerkiksi järjestäneet yhteisiä juhlia ja arpajaisia ja pitäneet yhdessä kirpputoria”, Komi ja Mikkonen kertovat.

”Kun tunnemme toisemme se rakentaa luottamusta, arki on yksinkertaisesti sujuvampaa ja helpompaa.”

Myös uudet työntekijät halutaan Herttoniemessä heti alusta osaksi työyhteisöä. Kun työntekijää perehdytetään, hänelle esitellään eri ammattiryhmien tehtäviä, jotta tiimin uudella jäsenellä olisi mahdollisimman selkeä kokonaiskuva yksikön ja toimeentulotuen prosesseista. 

Hillevi Komi ja Katja Mikkonen kertovat, että työ aikuissosiaalityössä ja toimeentulotuessa on toisinaan henkisesti kuormittavaa. Yhteistyön on tärkeää sujua hyvin. Usein tarvitaan keskustelukumppania, työkaveria, jolle voi purkaa vaikeissa työasioissa sydäntään.

Ylimääräisiä paineita tuo epävarmuus tulevasta, sillä toimeentulotuen perusosan käsittely on siirtymässä kaupungilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta.   

Muutoksia käsittelyajoissa

Komi ja Mikkonen jakavat ajatuksen, että hyvällä yhteishengellä on merkitystä hyvien tulosten luomisessa työyhteisössä. Tämä näkyy heidän mielestään myös Herttoniemen sosiaaliohjauksen ja toimeentulotuen palvelupisteessä, jossa toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja on saatu alas. 

Herttoniemen esimiesten mielestä toimeentulotuen käsittelyaikoja ovat nopeuttanut myös etuuskäsittelyn siirtyminen hakemusten käsittelyssä katujakoon perustuneesta työnjaosta yhteiseen jonoon.  

”Huhtikuussa käsittelyajat olivat välillä huomattavasti pidemmät, jo loppukesällä päästiin 4 - 6 vuorokauteen”, Komi ja Mikkonen sanovat ja muistuttavat, että toimeentulotuen hakemusten määrään kuukausittain vaikuttavat myös ulkoiset tekijät kuten yleinen taloudellinen tilanne ja vuosittain toistuvat kausivaihtelut.  

”Asiakasmäärät ovat viime vuosina yleisesti nousseet ja nousevat edelleen Itä-Helsingissä. Saamme päivittäin kolmestakymmenestä sataan toimeentulotukihakemusta tänne Herttoniemeen”, Katja Mikkonen kertoo.

”Kiireisiä aikoja meillä ovat esimerkiksi marraskuu, jolloin veronpalautusten ja niiden ulosmittausten huomioiminen asiakkailla on ajankohtaista. Loppukeväästä työtä lisäävät opiskelijat”, Hillevi Komi jatkaa.

Herttoniemen palvelupiste on osa itäisen Helsingin Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön toimeentulotuen ja sosiaalityön toimipistettä, jolla on asiakaspalvelua myös Myllypurossa ja Vuosaaressa.

Työ on mielenkiintoista

Katja Mikkonen ja Hillevi Komi kokevat työnsä lähiesimiehinä aikuissosiaalityön ja toimeentulotulotuen asiakkaiden parissa mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi. Molemmilla on sosiaalityöntekijän koulutus.

"Työn haastavuus ja monipuolisuus ovat minulle innoittajia, jokainen päivä tuo uutta. Työtehtäväni vaihtelevat käytännön läheisistä asioista aina kehittämistehtäviin”, Katja Mikkonen kommentoi.   

Hillevi Komi kertoo olevansa kiinnostunut ihmisistä. ”Sosiaalipalveluissa kohtaa hyvin erilaisia mielenkiintoisa ihmisiä ja erilaisia elämäntarinoita, myös ihmeellisiä selviytymisen tarinoita. Lähiesimiehenä työntekijöiden tukeminen ja kannustaminen, sekä siinä onnistumisesta heiltä saatu palaute motivoi jaksamaan ja jatkamaan."

Vaikka paljon saadaankin aikaiseksi, molemmat korostavat, että sosiaalipalveluilla ei voida ratkaista kaikkia asiakkaan ongelmia. Samojen ihmisten kanssa työskentelee yleensä muitakin ammattilaisia esimerkiksi terveyspalveluista ja työvoimahallinnosta. Sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan ja etuuskäsittelijän työhön liittyykin tärkeänä osana myös asiakkaan tueksi kootussa verkostossa työskentely.

Koska toimeentulotukea haetaan?

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille ja perheille. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi asumiseen tai terveydenhoitomenoihin. 

Uuden asiakkaan tuen tarpeen arvioi aluksi sosiaalityöntekijä, jonka jälkeen hakijan asioita hoitaa sosiaaliohjaaja tai etuuskäsittelijä riippuen tuen tarpeesta.  

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi muutamaksi viikoksi. Eläkeläisten kohdalla suositaan pidempiä päätöksiä. Tukea voidaan myöntää jopa vuodeksi kerrallaan.

Toimeentulotukihakemus kannattaa jättää paria viikkoa ennen tuen tarvetta. Akuuttiajan sosiaaliohjaajalle tai -työntekijälle saa yleensä samaksi tai seuraavaksi päiväksi.    

Toimeentulotukea haetaan oman asuinalueen palvelupisteestä sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella.

  • Sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden puhelinajat ovat ma – pe klo 9 – 10, puh. 09 310 5015/ vaihde tai puhelinnumerot katuluettelosta palvelupisteiden nettisivuilta www.hel.fi/toimeentulotuki.
  • Puhelinneuvonta palvelee toimeentulotukipäätöksiin ja niiden perusteisiin liittyvissä kysymyksissä ma – pe klo 9-12, suomenkieliset asiakkaat 09 310 56257, ruotsinkieliset asiakkaat 09 310 44967.
  • Maksatuksen keskitetystä neuvonnasta voi kysyä valmiin päätöksen maksuista, laskuista ja maksusitoumuksista ma - pe kello 8.15 – 16, puh. 09 3104 3857.
  • Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.hel.fi/toimeentulotuki

teksti ja kuvat Markus Snellman