Suoraan sisältöön

Itäkadun ja Vuosaaren kuulumiset

Kuva Virpi Velin

Helsingin perhepalveluja uudistetaan edelleen. Pian kaupungissa on jo kolme perhekeskusta: Itäkatu, Vuosaari ja Kallio!

Perhekeskukset tarjoavat lapsiperheille sote-palveluja laajasti ja monipuolisesti saman katon alla. Asiakas saa perhekeskuksesta muun muassa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, lapsiperheiden kotipalveluja, lastensuojelupalveluja, sosiaalipalveluja sekä puhe-, fysio- ja toimintaterapiapalveluja.

Itäkadun perhekeskus

Helsingin ensimmäinen perhekeskus avattiin kesällä 2017 Itäkeskukseen. Itäkadun perhekeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Tallinnanaukiolla ja palvelee laajasti itäisen kaupungin perheitä. 

Osana perhekeskustoimintamallia ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistämistä on Itäkadun perhekeskuksessa maaliskuusta 2018 ollut myös HUS Äitiyspoliklinikan toimintaa. Äitiyspoliklinikalta siirtyy erikoislääkäri kahtena päivänä viikossa perhekeskukseen työskentelemään.

Yhteinen työ on lähtenyt reippaasti käyntiin Itäkadulla ja sitä on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös järjestöyhteistyö on toimivaa, perhekeskuksessa tavataan ja verkostoidutaan!

Vuosaari

Vuosaaren perhekeskus aloitti toimintansa kesällä 2018 ja se toimii yhteisissä tiloissa terveys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.

Perhekeskuksiin jalkautuu työntekijöitä asiakkaan tarpeen mukaan myös muista palveluista, kuten aikuissosiaalityöstä tai aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluista.

Palvelut ovat Vuosaaressa perhekeskustoiminnan myötä monipuolistuneet. Nyt perheet saavat samasta paikasta juuri heille räätälöidyt palvelut.

Yhteistyö eri tahojen kanssa on koettu Vuosaaressa erittäin tärkeäksi ja myös esimerkiksi koulujen kanssa on tarkoitus tehdä jatkossa yhteistyötä, lasten ja nuorten parhaaksi.