Suoraan sisältöön

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa keväällä 2018

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus.

Uudet tilat tukevat uusiutuvia palveluja 

Kalasatamaan on rakentumassa vauhdilla uusi terveys- ja hyvinvointikeskus. Talo otetaan käyttöön keväällä 2018 ja se tuo oman lisänsä Helsingin uusiutuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaan.

Palvelujen uusi toimintamalli on ollut keskiössä, kun kuusikerroksista taloa ja sen tiloja on lähdetty suunnittelemaan. Uudessa palvelumallissa asiakas saa sekä terveys- että sosiaalipalvelut saman katon alta. Kalasataman keskuksessakin tulee olemaan saatavilla niin avosairaanhoito-, päihde-, psykiatria- kuin hammashoitopalvelut.

Toimivat tilat rakentuvat yksityiskohdista

Jotta uudesta keskuksesta saadaan toimiva ja tehokas, tarvitaan runsaasti etukäteissuunnittelua ja asioiden selvittämistä.
”Talon toimintojen ja toimintamallien tulee olla mahdollisimman hyvin tiedossa silloin, kun tiloja lähdetään suunnittelemaan”, arkkitehti Pirjo Sipiläinen sosiaali- ja terveysvirastosta sanoo. Tämä tarkoittaa, että jo suunnittelun alkuvaiheessa on pitänyt tietää, millaisia vastaanottotiloja tarvitaan, minkä verran niitä pitää olla ja kuinka paljon henkilökuntaa ja asiakkaita talossa tulevaisuudessa on sekä mitkä ovat keskuksen aukioloajat. 

Näitä tietoja kutsutaan lähtötiedoiksi ja ne tulee olla saatavilla jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Sosiaali- ja terveysviraston tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnela kertoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa lähtötiedot ovat avainasemassa, jotta osataan varautua tilojen ja toiminnan suunnitteluun liittyviin konkreettisiin seikkoihin. Näihin kuuluvat kaluste- ja laitehankintojen lisäksi muun muassa talon ilmastoinnin suunnittelu.

”Kaluste- ja muut tilasuunnittelut työllistävät tilahallintoa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Toisaalta Kalasataman keskuksen suunnittelussa meitä on helpottanut se, että huoneet ovat suureksi osaksi identtisiä keskenään”, Jaana Lunnela kertoo. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kuudesta kerroksesta neljä ovatkin keskenään samanlaisia vastaanottohuoneineen ja taustatiloineen. 

Rakennuksen ulkokehällä kulkee asiakaskäytävä, mistä käydään vastaanottohuoneisiin. Niiden takana ovat lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden taustatilat. Asiakas astuu vastaanottohuoneeseen omalta käytävältään ja taustatiloista tulee paikalle aina se asiantuntija, jota kulloinkin tarvitaan. Näin asiakkaan ei tarvitse kulkea eri asiantuntijoiden luokse erikseen.

Yhteistyö tuo parhaan tuloksen

Uudessa palvelumallissa, ei jokaisella asiantuntijalla ole enää omaa vastaanottohuonetta. Näin ollen Kalasataman keskukseenkin on suunniteltu yhteiskäytössä olevien vastaanotto- ja toimenpidehuoneiden lisäksi erilliset taustatilat, jotka ovat koko kyseisen kerroksen henkilöstön käytössä.

Suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti käyttäjänäkökulma. Sekä henkilökunnalta että eri asukas- ja asiakasryhmiltä on kysytty, kuinka tilat parhaiten palvelisivat heitä. Muun muassa vammais- ja vanhusjärjestöjen kautta on saatu tietoa asiakkaiden toiminta- ja kulkutavoista.”Suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppanien ja viraston omien asiantuntijoiden kesken. Tiettyä uudistusmielisyyttäkin tarvitaan”, Pirjo Sipiläinen kertoo.

Suunnittelun edetessä on toteutettu erillisiä mallihuoneita.”Mallihuone on näyttänyt konkreettisesti, millaisia ja minkä kokoisia huoneita uuteen keskukseen on tulossa”, Jaana Lunnela sanoo. Mallihuoneen avulla henkilöstö on saanut myös huomata, että vaikka vastaanottohuoneet sijaitsevat talon keskiosassa, ne eivät suinkaan tule olemaan pimeitä niiden valoa läpipäästävien ikkunoiden vuoksi.

Joustavaa asiakaspalvelua

Kalasataman uudisrakennuksen ensimmäinen kerros on muun rakennuksen tavoin suunniteltu asiakkaan parasta ajatellen. Sisääntulokerrokseen tulee arviointihuoneita, joihin ilman ajanvarausta saapuvat asiakkaat ohjataan. Niissä arvioidaan, millaista apua asiakas tarvitsee ja kutsutaan oikea asiantuntija paikalle.

Ensimmäisessä kerroksessa myös ilmoittaudutaan varatulle vastaanotolle. Jotta kaikki sujuisi joustavasti ja nopeasti, tarvitaan asiakkaita palvelemaan tehokas ajanvaraus- ja tilahallintajärjestelmä. Asiakaslähtöisyys korostuu tässäkin, asiakkaan liikkuminen rakennuksessa helpottuu, kun järjestelmä ohjaa hänet oikeaan kerrokseen ja huoneeseen.

Uusiutuvat palvelut muokkaavat myös vanhoja tiloja

Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus on Helsingille mielenkiintoinen ja antoisa mahdollisuus suunnitella juuri sellaiset tilat kuin tarvitaan. Sen sijaan oma haasteensa on sijoittaa uusi toimintamalli vanhoihin, jo olemassa oleviin tiloihin. ”Jo ennen Kalasataman keskuksen avaamista aloitamme uuden toimintamallikokeilun Vuosaaressa jo olemassa olevissa tiloissa. Lisäksi Itäkeskuksessa avataan uusi perhekeskus peruskorjattuihin tiloihin”, arkkitehti Pirjo Sipiläinen kertoo.

Vuosaaressa tulee toimimaan samanlaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuin myöhemmin Kalasatamassa ja Itäkeskuksen perhekeskuksessa on jatkossa tarjolla palveluja lapsille ja nuorille. Näihin ja muihin tulevaisuudessa uusiutuviin keskuksiin tullaan sopeuttamaan uudet toimintamallit kuitenkin parhaalla mahdollisella tavalla.

”Vaikka tilat eivät lähtökohtaisesti tukisi uutta toimintatapaa yhtä hyvin kuin uudet, niin useimmiten asiat ovat kuitenkin mahdollisia toteuttaa, kun tahtoa on”, tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnela toteaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Kalasatamasta

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen internetsivut


Teksti Nina Björklund