Suoraan sisältöön

Vanhaa voi sanoa vanhaksi

Edellisessä Kielipulmapolissa pyysimme teitä, hyvät lukijat, vastaamaan kyselyyn, jolla pyrittiin selvittämään, miltä ikääntyneistä, iäkkäistä, ikäihmisistä jne. käytettävät eri ilmaukset teistä vaikuttavat ja mitä itse käyttäisitte. Vastauksia kyselyyn tuli vain kourallinen, joten kovin suuria johtopäätöksiä niistä ei ehkä voi tehdä, mutta ainakin kyselyyn vastaajat pitivät aihetta mielenkiintoisena:

”Mielenkiintoinen kysymys tämä vanhuuden terminologia! Yllättävän paljon heräsi ajatuksia aiheesta, mm. mitä oikeastaan käytetään vanhenemisen mittarina ja miten tuntuu, että harva nykypäivän nuoruutta ihannoivassa yhteiskunnassa haluaa kuulua vanhuksiin. Ikääntyvä on huvittava termi, sillä kaikkihan olemme ikääntyviä jatkuvasti. Ikääntynyt sen sijaan tuntuu lopulliselta, kuin kaikki olisi jo saavutettu. Yleisesti kokisin, etteivät 65-vuotiaat ole varsinaisesti vanhuksia tai iäkkäitäkään, mutta mihin raja vedetään? Näin lääkärin näkökulmasta usein geriatrisiksi potilaiksi mielletään yli 75-vuotiaat, joka itselläni ohjaa myös terminologian käyttöä. Mutta keitä 65-75-vuotiaat ovat? Eläkeikäisiä, esivanhuksia, myöhäiskeski-ikäisiä, jotain muuta?”

Ensimmäinen kysymys oli Mitä sanaa käyttäisit kuvaamaan jotakuta, joka on mielestäsi vanha (nuoren vastakohtana)? Ylivoimaisesti suosituin vastaus tähän oli vanha, seuraavaksi iäkäs, lisäksi hajaääniä saivat ikääntynyt ja ikääntyvä, vanhus sekä maailmaa nähnyt ja kokenut.

Toiseksi kysyimme, millä sanalla voitaisiin kuvata kaikkia yli 65-vuotiaita suomalaisia. Jokseenkin tasavahvoina vastauksissa toistuivat sanat eläkeläiset, eläkeikäiset ja seniorit. Mainittakoon myös asiallinen ilmaus 65 vuotta täyttäneet sekä keski-ikäinen, jotka kumpikin saivat oman kannattajansa.

Kolmanneksi haettiin kokoavaa käsitettä yli 75-vuotiaille. Ainakaan ensisijaisesti eläkeläisiä he eivät ilmeisesti enää ole, sillä vastauksissa ei sitä sanaa ollut. Sen sijaan toistuivat ilmaukset ikäihmiset, iäkäs/iäkkäät ja vanhus.

Kysyimme myös, mitä nimitystä voitaisiin käyttää tämän kohderyhmän palveluista puhuttaessa. Tulokset alla, annetuista vaihtoehdoista suosituin nimitys oli vanhusten palvelut:

ikääntyvien palvelut 11,1 %
ikääntyneiden palvelut 0,0 %
ikäihmisten palvelut 16,7 %
iäkkäiden palvelut 16,7 %
vanhusten palvelut 22,2 %
vanhuspalvelut 16,7 %
senioripalvelut 16,7 %

Tulosten perusteella näyttäisi karkeasti siltä, että ainakin yli 75-vuotiaita voi sanoa vanhaksi tai vanhukseksi. Tätä nuoremmat ovat sitten jotain keski-ikäisestä eläkeikäiseen ja senioriin.

Kiitokset kaikille vastaajille! Vastaajien kesken arvotut Helsinki-aiheiset tuotteet voittivat Pinja Hirvonen, Pirkko Suppanen ja Erja Saarinen. Palkinnot toimitetaan voittajille.

Teksti: Vesa Puukka