Suoraan sisältöön

Kun työntekijät päättävät työstään

Seminaarin yleisöä.

Itseohjautuvuus on keino ottaa työntekijöiden osaaminen ja kokemus entistä tehokkaampaan käyttöön. Siinä työntekijät päättävät itse työn yksityiskohdista ja vastaavat tuloksista. Esimies toimii ikään kuin valmentajana. Monipuolisen palvelukeskuksen kehittämisseminaari esitteli itseohjautuvuutta Finlandiatalossa 25.9.

Viisi kotihoidon ja yksi ryhmäkodin tiimiä ovat kokeilleet itseohjautuvuutta Helsingissä, eikä kukaan enää tunnu kaipaavan aiempia toimintatapoja. Itseohjautuvuus lisää tutkimusten mukaan työn tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

”Töihin on nykyään entistä kivempi tulla”, totesivat kotihiodossa ja rymäkodissa itseohjautuvuutta kokeilleet. ”Työn imu ja kiinnostavuus ovat nousseet huomattavasti”, he selvittivät.

 Ei itseohjautuvuus toki mikään taikatemppu ole, jolla työstä tehdään kivaa ja tuottavaa sormia napsauttamalla. Sitä on opeteltava ja kehitettävä askel askelelta. Koulutustakin tarvitaan. Pilottien esimiehiä ja ydinryhmäläisiä valmennettiin syksyllä 2016 ja tiimien henkilöstölle luennoitiin itseohjautuvuudesta kahtena iltapäivänä.

Kaikki työn muutoksessa mukana olleet ovat oppineet ja oppivat edelleen paljon, kävi ilmi tilaisuuden paneelissa. 

Seija Meripaasi.
Tilaisuuden avasi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi.

.

Uusi asenne

Matkalla itseohjautuvuuteen on monia ratkaistavia ongelmia ja aivot pitää ikään kuin kääntää uuteen asentoon, kun esimiehen sijaan työstä päättävätkin työntekijät demokraattisesti.

Itseohjautuvissa tiimeissä kontrolli on korvattu luottamuksella ja johtoa tarvitaan aiempaa vähemmän. Tiimit päättivät itse tavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseen.

Esimies joutuu irrottamaan otteensa vallasta, toimimaan ikään kuin valmentajana, eikä se ole aina ihan kivutonta. ”Joskus tekisi mieli puuttua”, totesi eräs tilaisuuden esimiehistä.

”Ja aina on työntekijöiden joukossa niitä, jotka ottaisivat tai joille sysättäisiin esimiehen rooli, mutta se ei ole tarkoitus”, muistutti Case Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen. "Rohkeutta tarvitaan kaikilta osallistujilta", hän lisäsi.

Johanna Pystynen.    
Johanna Pystynen
   

Päivi Huikari.
Finlandia-talossa kuultiin myös Deboran Päivi Huikarin näkemyksiä itseohjautuvuudesta. 


Työtä tietoon perustuen

Motivoitunut työntekijä on avain organisaation menestykseen.  Kun työntekijä saa ohjata omaa työtään, saa se myös kantamaan vastuuta työn tuloksesta.

Sanna Vesikansa.
Seminaarin paneelikeskusteluun osallistui myös apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Työn pitää pohjautua tietoon, jotta tehtäisiin oikeita asioita ja tulokset olisivat hyviä. Esimiesten tehtävä on auttaa sekä yksittäistä työntekijää että tiimejä oppimaan oikeita asioita. He varmistavat tiedon ja hyvien käytäntöjen leviämisen ja auttavat tiimejä ratkaisemaan itse ongelmiaan ja ristiriitojaan.  


Mikä on muuttunut?

Seminaarin yleisöä tauolla.
Jaloittelua seminaariohjelman lomassa.

Itseohjautuvuuden myötä hoitajat ovat alkaneet pohtia omaa osaamistaan ja omia kiinnostuksen kohteitaan aiempaa enemmän. Työtä on haluttu lähteä ohjaamaan asiakaslähtöisempään suuntaan.

Yhteistä työtä on haluttu parantaa pohtimalla työkavereiden merkitystä. Uutta on myös, se että hoitajat ovat osallistuneet rekrytointeihin. Se on ollut heidän mielestään mielenkiintoista ja tärkeää.  

Maritta Haavisto.  
Paneelikeskustelun veti pääkaupunkiseudun muutosagenttina I & O –kärkihankkeessa (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa)  toimiva Maritta Haavisto.

Yhteistyö omaisten kanssa on tiimien mukaan kehittynyt. Reagointi asiakkaiden asioihin on  nopeutunut kun hoitajat tekevät asiakastyötä. Omaisyhteistyön merkitys on korostunut ”Hyvissä käsissä kotona” –mission myötä.

Työntekijöiden itseluottamuksen parantuessa myös asiakkaat ovat kokeneet saavansa parempaa palvelua.

Yhteinen keskustelu on lisääntynyt ja kokouskäytännöt muuttuneet: turhia kokouksia vältetään. Lisäksi yhteisöllistä työvuorosuunnittelua kehitetään.                    

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan ole pelkkää ”ruusuilla tanssimista”. Oman työn kehittäminen ja asiakastyön kokonaisvaltainen hoitaminen vaatii rohkeutta ja aikaa.  Ajan saaminen kehittämiselle on haaste kotihoidossa.

Itseohjautuvuus on pitkä, mutta selvästikin positiivinen prosessi. Se on selvästi lisännyt työntekijöiden mielenkiintoa ja arvostusta omaa työtään kohtaan.

Melenkiintoa itseojautuvuutta kohtaan  riittää: seuraaviin kokeiluihin haki 28 tiimiä.  Tavoitteena on jalkauttaa itseohjautuvuutta Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa.


Kuvat ja teksti M.K.