Suoraan sisältöön

Nyt neuvola tulee perheiden luo

Helsinkiläisille lapsiperheille kehitetään uutta palvelua: neuvola tulee päiväkotiin. Neuvola päiväkodissa on vaivaton tapa hoitaa lapsen 3-vuotisterveystarkastus ja suun terveystarkastus yhdellä kertaa. Uutta on vanhempien ryhmäkeskustelu, joka järjestetään samassa yhteydessä.

Neuvola päiväkodissa -palvelua kokeiltiin syksyllä 2015. Vuoden 2016 alusta palvelua tarjotaan suurimmassa osassa etelän alueen päiväkodeista. Ilmoittautuminen kevään ryhmiin on parhaillaan käynnissä.

”Uudistus lähti ajatuksesta, että palvelut tuodaan lähemmäs perheitä ja lapsen omaan ympäristöön”, kertoo neuvola- ja perhetyön päällikkö Sonja Mattila (kuvassa). Taustalla on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jossa lapsiperheiden palvelut kootaan perhekeskuksiin. Tavoitteena on tarjota kattavasti palveluja saman katon alla.

Valtaosa 3-vuotiaista on hoidossa kodin läheisessä päiväkodissa, jossa vanhemmat käyvät joka tapauksessa päivittäin. Kattava tarkastus on perheiden oikeus. Tämän ikäisiä ei rokoteta, mikä helpottaa tarkastusten järjestelyjä päiväkodeissa.

Perhe käy ensin varhaiskasvatuskeskustelun lastentarhanopettajan kanssa. Siinä käsitellään lasten kehitystä ja arjen sujumista päiväkodissa. Samassa yhteydessä tarjotaan mahdollisuutta neuvolakäyntiin päiväkodissa. Perhe valitsee, osallistuuko päiväkotitapaamiseen vai haluaako perinteisen terveystarkastuksen neuvolassa ja hammashoitolassa.

Päivähoidossa havainnoidaan muun muassa lapsen motoriikkaa, kynän käyttöä ja puhetta. Tämä säästää aikaa varsinaisella vastaanottokäynnillä ja auttaa terveydenhoitajaa hahmottamaan lapsen tilannetta jo etukäteen.

Palaute vanhemmilta on ollut myönteistä ja kaikki neuvolaan ilmoittautuneet ovat osallistuneet myös samalla järjestettyyn ryhmätapaamiseen. Mattilan mukaan on havaittu, että ammattilaisten on hyvä ohjata keskustelua näissä tapaamisissa.

Syksyllä kiinnostuneita vanhempia ilmoittautui niukasti. Tänä vuonna ilmoittautumisia on tullut mukavasti. Ryhmien määrä on kasvanut jo 20:een syksyn viidestä. Vanhempien mielenkiinto asiaa kohtaan on lisääntynyt ja työntekijätkin tuntevat itsensä jo varmemmaksi koulutuksen ja kokemuksen myötä. Palvelua on tarkoitus laajentaa asteittain koko kaupunkiin.

Mattilan mukaan monet vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen, että 3-vuotias ja hänen vanhempansa saavat palvelut helposti ja samalla kertaa.

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisuutta

Terveyden edistämisen asiantuntija Marja Lehinsalo on ollut suunnittelemassa ja organisoimassa Neuvola päiväkodissa -pilotin hammashoidon osuutta. Hän vastaa siitä, että hammashoitajalla on päiväkotitarkastuksissa mukanaan asianmukaiset laitteet ja välineet.  Hammashoitajalla onkin päiväkotikäynnillä mukanaan iso välinereppu.

”Meillä on sama varustus kuin hammashoitoloissa.” Mukana kulkee myös kannettava tietokone, samoin terveysrekvisiitta eli perheille jaettavat esitteet ja seinille liimattavat julisteet.  

Suun terveysneuvonta on samalla ravitsemusneuvontaa. Ravintotottumukset muodostetaan jo lapsena, ja niillä on merkittävä vaikutus lapsen koko terveyteen.

”Ratkaisevaa on kokonaisuus ja päivittäiset arjen valinnat”, korostaa Lehinsalo. ”TV:n katselu ei esimerkiksi edellytä syömistä samaan aikaan.”

Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että asiat tulevat päiväkodissa eri tavoin esiin kuin perinteisellä neuvolakäynnillä.

Hammastarkastuksessa katsotaan hampaiden puhtaus, tarkistetaan, ovatko ikenet terveet, tarkastetaan purenta ja keskustellaan hampaiden harjauksesta. ”Vanhempien apua tarvitaan, 3-vuotias ei vielä itse osaa harjata hampaitaan puhtaaksi, vaan asia on aikuisen vastuulla”, sanoo Lehinsalo.

Hampaista huolehtiminen on iloinen asia

”Yritämme saada hampaista huolehtimista iloiseksi ja helpoksi asiaksi.  Meillä on hammaskeijupaidat, ja vierailemme hammaskeijuina kesäisin myös kaupungin leikkipuistoissa. Lähtökohtana on, että hampaat hoidetaan kotona ja arjessa, ei vasta ja vain hammaslääkärissä”, Marja Lehinsalo (kuvassa) linjaa.

”Hammashoito on ollut aina liikaa erillään muusta terveydenhoidosta”, sanoo Lehinsalo, joka on vuosien varrella miettinyt erilaisia tapoja päästä mukaan terveyden edistämisen kokonaisuuteen. Nyt hän on innoissaan siitä, että suunterveyskin on osana Neuvola päiväkodissa -toimintamallia.

Jalkautuva työ on tulevaisuutta ja lähtökohta työskentelylle jatkossakin.

teksti Tarja Kivimäki
päiväkotikuva Mervi Kopomaa-Weymarn