Suoraan sisältöön

Pohjoismaat etsivät innovaatioita ikääntyneiden ja vammaisten kotona asumiseen

Pohjoismaat etsivät yhdessä ratkaisuja ikääntyneiden ja vammaisten kotona asumisen tueksi Nordic Independent Living Challenge –kilpailulla. Kilpailun kolmannessa vaiheessa on mukana 25 innovaatiota eri Pohjoismaista. 

Suomesta kilpailun neljänteen, viimeiseen vaiheeseen jatkavat valaistusta, suun hoitoa, ammattilaisten yhteistyötä ja naapuriapua tehostavat innovaatiot (Aura, Mobident, Carecode ja Nappi naapuri).

Helsingissä 21.10. järjestetyssä työpajassa kilpailijat ja kaupungin edustajat pääsivät keskustelemaan kasvotusten sekä tutustumaan yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksiin.

Uusilla innovaatioilla haetaan parempaa elämänlaatua ikäihmisille ja vammaisille sekä parempia palveluja, teknologiaa sekä tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja heidän hoitoonsa.

 

Matkalla digitaalisiin palveluihin

Helsingissä teknologiaa hyödynnetään ikääntyneiden hoidossa jo nyt, muistutti osastopäällikkö Juha Jolkkonen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta. 300 ikäihmistä on tälläkin hetkellä etähoidon piirissä ja myös etäkuntoutusta pilotoidaan vanhusten kotihoidossa, hän kertoi.

Juha Jolkkonen.
Osastopäällikkö Juha Jolkkonen
Ostoslistat tehdään digitaalisesti, muistia harjoitetaan pelien avulla ja digitaalinen sovellus auttaa löytämään ikäihmiselle sopivat palvelut annettujen tietojen perustella. Kotiin voi viedä ECG monitorin (sydämen toiminnan seurantalaite), joka lähettää tiedot hoitajalle verkon välityksellä. Turvarannekkeet ovat myös kotihoidon arkea. Käytössä on kynä, joka kääntää tekstin automaattisesti digitaalisen muotoon.

Juha Jolkkonen kiitteli Helsingin positiivista yhteistyö- ja yritysilmapiiriä. Käyttäjälähtöisten innovaatioiden ja yhteisten pohjoismaisten markkinoiden luominen uusille palveluille vaatii sekä kaupunkien, sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisten, ikäihmisten ja vammaisten että yrittäjien vuoropuhelua ja yhteistyötä.
 Helsinki, Tukholma, Oslo, Kööpenhamina ja Reykjavik tukevat kilpailijoita käyttäjälähtöisten ratkaisujen luomisessa tarjoamalla muun muassa aidot olosuhteet prototyyppien testaamiselle.  
 

Siivuja markkinoilta

Teknologia on usein kiitollinen tapa tuottaa palveluja. Se on helpommin skaalattavaa kuin esimerkiksi tehdastyötä tai runsaasti henkilöstöresursseja vaativa yritystoiminta. Teknologiaan perustuvat palvelut voidaan kehitystyön jälkeen ottaa usein laajaan käyttöön suhteellisen kohtuullisin investoinnein, kertoi työpajassa yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksia valottanut Ville Vesterinen.   

Vesterinen muistutti kilpailussa mukana olevia, että yleensä vain yksi kymmenestä innovaatiosta menestyy ja se vaatii valtavasti työtä. Myös rahaa saattaa palaa kehitystyössä paljon.

Avuksi voi hakea ulkopuolista rahoitusta, mutta on muistettava, että sijoittajat odottavat voittoa sijoituksilleen. Pienikin siivu globaalisti menestyneessä yrityksessä voi kuitenkin tuoda enemmän voittoa, kuin omistajuus paikallisessa yrityksessä, joka ei ole voinut rahoituksen puutteessa laajentua koko potentiaalillaan, Vesterinen selvitti.

Miljoona Norjan kruunua

Nordic Independent Living Challenge –kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma ja Reykjavik.

Voittosumma, miljoona Norjan kruunua, eli noin  121 000 euroa, on tarkoitettu voittoisan innovaation jatkokehittämiseen. Palkinnot jaetaan kilpailun neljännen vaiheen jälkeen kesäkuussa 2016.