Suoraan sisältöön

Palveluja uudistettu Töölön, Vallilan ja Vuosaaren terveysasemilla – tulokset lupaavia

Vuosaaren ala-asteella järjestettiin tammikuun lopulla asukastilaisuus liittyen uuteen palvelumalliin.

Joulukuun alussa otettiin kolmella terveysasemalla käyttöön uusia palvelumuotoja. Uudistukset ovat lähteneet liikkeelle vauhdilla, korjausliikkeitäkin on jo tehty.

Jokainen asiakas saa terveysasemalta yhteyshenkilön omia asioitaan koordinoimaan. Sähköinen lomake tuo Töölössä ja Vallilassa yhden uuden tavan lisää ottaa yhteyttä. Lisäksi Vuosaaressa laajennettiin terveysaseman ja neuvolan aukioloaikoja. 

Helsinki kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Vuosaaren, Vallilan ja Töölön terveysasemilla on viime joulukuusta asti tarjottu jokaiselle asiakkaalle oma yhteyshenkilö. Jatkossa apua tarvitessaan asiakas voi asioida suoraan yhteyshenkilönsä kanssa joko puhelimitse tai sähköisesti.

Asiakkaat arvostavat hyvää ja jatkuvaa hoitosuhdetta ja etenkin iäkkäämmät henkilöt saattoivat aluksi olla huolissaan hoitosuhteiden säilymisestä. Kuitenkin alun hämmennyksen jälkeen yhteyshenkilöjärjestelmä on osoittautumassa monelle miellyttäväksi ja tehokkaaksi tavaksi asioida terveysasemalla. Jo usealle tuhannelle helsinkiläiselle on jo nimetty oma yhteyshenkilö.

Palvelumuutoksen yhteydessä Vuosaaren terveysaseman aukioloja laajennettiin kello 7–20 väliseksi. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden asioiden hoitaminen jakautuu pidemmälle aikavälille ja erilaiset aikataulutoiveet pystytään paremmin huomioimaan vastaanottoajoissa.

Töölön ja Vallilan terveysaseman asiakkaille tarjotaan lisäksi uudenlaista yhteydenottotapaa. He voivat ottaa yhteyttä terveysasemalle jo ennen yhteyshenkilön nimeämistä sähköisellä lomakkeella (www.hel.fi/terveys/yhteydenotto) ja kertoa millaista apua he tarvitsevat.

Sähköisen yhteydenoton voi tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ja siihen vastataan mahdollisimman nopeasti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Vuosaaressa asukastilaisuus – alueen asukkaat aktiivisia

Tilaisuudessa esitettiin kysymyksiä ja ehdotuksia runsaasti. Alueen asukkaat halusivat tietää, mitä yhteyshenkilöjärjestelmä käytännössä tarkoittaa. Lisäksi asukkaat ilmaisivat huolensa muutoksen alun jälkeen ilmenneistä puhelinpalvelun ruuhkista takaisinsoittojärjestelmän poistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila iloitsi siitä, että keskustelu oli erittäin asiallista ja olennaisiin asioihin pureutuvaa.

Monessa puheenvuorossa kysyttiin, miksi juuri Vuosaaren terveysasema oli valittu uudistusten pilottikohteeksi. Maija Anttila vastasi, että nimenomaan Vuosaari on ollut sopiva alue näille uudistuksille, sillä se on suuri kaupunginosa ja kiireettömän hoidon jonot ovat olleet siellä aiemmin Helsingin pisimpiä.

Ilahduttavaa on, että odotusaika lääkärin ja hoitajan vastaanotolle on jo nyt lyhentynyt, ajan saa tarvittaessa jo samalle päivälle tai lähipäivien aikana, kuten terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö Leena Turpeinen totesi asukastilaisuudessa.

Maija Anttila viittasi myös siihen, että Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus aloittaa samanlaisilla uusilla palvelumalleilla ja aukioloajoilla vuonna 2018 kuin Vuosaaressa on jo nyt otettu käyttöön. Hän muistutti, että nämä palvelumallit edustavat uudenlaista ajattelua sote-palvelujen kehittämiseksi, josta Helsinki ei voi jäädä syrjään.

Puhelinpalvelua parannettu, takaisinsoitto otettiin jälleen käyttöön

Puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi sosiaali- ja terveysvirastossa tehtiin helmikuun alussa päätös, että takaisinsoittopalvelu otetaan Vuosaaressa toistaiseksi jälleen käyttöön ja asiaa seurataan jatkossa.

Sama päätös tehtiin koskemaan myös Vallilan ja Töölön terveysasemien puhelinpalveluja. Takaisinsoiton palauttaminen on helpottanut puhelinruuhkaa ja muutos on koettu hyväksi.

Teksti ja kuvat Nina Björklund