Suoraan sisältöön

Pato murtui - kiitos palautteesta

Tuhansien ihmisten potilaskokemukset saivat tilaa mediassa, kun potilaana ollut lääkäri kirjoitti saamastaan huonosta kohtelusta päivystyksessä. Reaktion vahvuudesta päätellen kyseessä ei ollut yksittäistapaus. Palaute osoitti, että näitä tilanteita eletään todeksi Suomen terveydenhuollossa päivittäin.

Työn kohde on herkkä

Työn perimmäinen kohde on terveydenhuollossa poikkeuksellisen herkkä: ihminen ja hänen terveytensä. Hoitaa ja auttaa ihmistä hänen terveytensä säilyttämisessä tai tukea kuoleman lähestyessä on aivan erilaista työtoimintaa kuin työskennellä koneen ääressä tai kaupan asiakaspalvelussa. Hoidon laatuun vaikuttaa hoitajan inhimillisyys ja herkkyys tunnistaa potilaan heikkojakin viestejä. Näiden taitojen säilyttämistä terveydenhuollon organisaatiokulttuurien tulisi pystyä tukemaan.


Hoitotyö on vaativaa

Potilaiden kivun ja ahdistuksen jakaminen ja hoitokäytäntöihin liittyvät ristiriitaiset eettiset ongelmat saavat aikaan hoitajissa ahdistusta ja stressiä. Niitä saatetaan yrittää hallita keinoilla, jotka huonontavat hoidon laatua ja ohittavat potilaan yksilönä. Työn kuormittavuutta välttäen hoitoprosessista uhkaa tulla rutiininomainen. Hoito saatetaan toteuttaa teknisesti kaikin puolin hyvin, mutta oman ainutkertaisen ongelmansa kanssa hoitoon tullut potilas katoaa arkisen sairaalarutiinin alle. Työstä selviää, jos ei päästä potilasta liian lähelle.


Tiedon puutteesta ei ole kyse

Hoitaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Sitä verrataan tänä päivänä usein asiakaspalveluun. Hoitaminen on kuitenkin jo perusasetelmaltaan jotakin aivan muuta. Kukaan hoitaja ei pääse peruskoulutuksesta läpi ilman, että hän tietää, miten potilas kohdataan eettisesti oikein hoitotilanteissa. Tiede ja teknologia eivät pysty muuttamaan terveydenhuoltoa inhimillisemmäksi ja lämminhenkisemmäksi, sen tekee hoitaja. Monenlaisista ulkoisista ja sisäisistä paineista huolimatta työ potilaiden ja heidän terveytensä parissa edellyttää hoitotyöntekijöiltä kykyä säilyttää itsessään myötäelämisen taito ja torjua uupumus, joka jatkuessaan johtaa välinpitämättömyyteen ja välinpitämättömään hoitamiseen.


Mikä on seuraava askel?

Kiitos palautteesta, potilaat. Tuhannet ihmiset eivät ole väärässä, vaan muistuttavat meitä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia siitä, että hoito ei ole aina pelkästään hyvää ja ihmisen integriteettiä kunnioittavaa. Vaikka se ei ole hyväksyttävää, se on inhimillistä, kun osapuolina on kaksi ihmistä. Saadut palautteet ovat pysähdyttäneet meidät pohtimaan hoidon perusasioita. Seuraava askel on, miten pohdinta muuttuu konkretiaksi hoitotyössä ja hoitotyön johtamisessa.


Riitta Simoila 
talous- ja tukipalvelujen osastopäällikkö
terveydenhuollon tohtori
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto