Suoraan sisältöön

Perheentuki-sivusto kulkee perheen mukana

Helsinkiläisille lapsiperheille suunnattu Perheentuki -palvelu on avattu osoitteessa www.hel.fi/perheentuki

Sähköisestä palvelusta lapsiperhe löytää yhden osoitteen alta tietoa raskaudesta, synnytyksestä, lapsen eri kehitysvaiheista sekä lapsiperheiden palveluista.

Perheentuki-sivuston etusivu.

Mistä löydän tietoa raskaudesta ja synnytyksestä? Milloin lapsi yleensä oppii puhumaan? Miten ja millä lomakkeella haen lapselleni hoitopaikkaa? Näihin ja moniin muihin lapsiperheen kysymyksiin löytyy nyt vastaus yhdestä ja samasta verkko-osoitteesta. Aiemmin pelkästään perhevalmennukseen keskittynyt sivusto on kasvattanut sisältöään kerralla ja tukee helsinkiläisiä lapsiperheitä yhä kattavammin.

Yhdessä asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa kehitetty palvelu tarjoaa lapsiperheiden kaipaamaa tietoa, tukea ja linkkejä. Tarkoitus on palvella lapsiperheitä heille itselleen sopivalla tavalla ja monipuolisella sisällöllä.  

”Toive sähköisten palveluiden lisäämisestä on tullut nimenomaan helsinkiläisiltä lapsiperheiltä”, kertoo kehittämissuunnittelija Taina Hussi.
”Esimerkiksi perhevalmennuksen materiaali on siirretty kokonaisuutena verkkoon sen vuoksi, että perheet eivät aina pääse paikalle neuvolan ryhmämuotoiseen valmennukseen. Sähköinen palvelu mahdollistaa sen, että he saavat vastaavat tiedot paikasta ja ajasta riippumatta.”

Monipuolinen sisältö

Perheentuki-palvelussa sisältö on jaoteltu lapsen ikäkausien mukaan. Näin ollen palvelu kattaa lapsiperheitä askarruttavat kysymykset aina odotuksesta ja synnytyksestä alle kouluikäisiin saakka.
Hankekoordinaattori Tuomas Korkalainen kertoo, että mukana on myös vanhempien parisuhteeseen liittyviä asioita, kuten roolien muuttuminen ja mukautuminen vanhemmiksi tultaessa. Mukana on linkkejä kaupungin omiin sekä eri järjestöjen palveluihin.
”Sivustolta voi hakea neuvoa ja apua myös kriisin kohdatessa”, Tuomas Korkalainen sanoo.

Perheentuki-sivusto on kehitetty vastaamaan tämän päivän palvelutoiveita. Tieto on helposti löydettävissä ja mukana olevilla videoilla voi kätevästi ja helposti tutustua eri aiheisiin. Palvelulla on oma Facebook-sivu (www.facebook.com/perheentuki), jonka kautta palaute ja keskustelu on mahdollisimman helppoa ja hyvin tervetullutta. Myös vertaiskeskustelua muiden vanhempien kanssa esimerkiksi vauvojen uniongelmista kehitetään.

Yhteistyössä kohti parempia palveluja

Palvelua suunniteltaessa on haluttu kartoittaa käyttäjien toiveita etukäteen. Lapsiperheille suunnatusta verkkokyselystä on saatu arvokasta tietoa sivustolle kaivatuista aiheista. Lisäksi erilaisia työpajoja on järjestetty niin asiantuntijoille kuin lasten vanhemmillekin.

”Meillä on ollut esimerkiksi leikkipuistoissa järjestettyjä työpajoja, joissa yhdessä vanhempien kanssa on kartoitettu niitä toiveita ja ideoita, joiden pohjalta Perheentuki-sivustoa on rakennettu”, kertoo Taina Hussi.

Sivuston aiheita valittaessa on haastateltu myös neuvolan henkilöstöä, jotta on saatu selville lasten vanhempia eniten askarruttavat asiat. Näin ollen sähköisessä palvelussa on saatavilla tietoa muun muassa imetyksestä, vauvan unesta ja unipulmista sekä lapsen suun terveydestä.

Näppärä apu neuvolan asiakkaille

Helsinkiläiset ensimmäisen lapsen odottajat kutsutaan ryhmämuotoiseen perhevalmennukseen kaksi kertaa. Verkosta löytyy nyt sama materiaali sähköisenä ja sen pariin voi palata helposti aina uudelleen.

Eeva Karpio.

Terveydenhoitaja Eeva Karpio Malminkartanon neuvolasta suosittelee Perheentuki-palvelua kaikille helsinkiläisille lapsiperheille.
”Sivusto on hyvä lisä asiakkaillemme, sieltä he löytävät loogisessa järjestyksessä tietoa esimerkiksi odotuksesta ja synnytyksen käynnistymisestä”, Eeva Karpio kertoo.

Eeva Karpio on tyytyväinen uuteen sivustoon ja sen antamaan tukeen vanhemmille. Hän on itse ollut työryhmässä mukana antamassa oman panoksensa ja suunnitellut yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa sisältöä neuvolan näkökulmasta.

Tukea myös isompien lasten vanhemmille

Perheentuki-palveluun on jatkossakin tulossa uutta sisältöä, seuraavaksi lisätään myös kouluikäisten ja nuorten elämään liittyviä sisältöjä.
”Tarkoituksemme on kehittää Perheentuki-sivustoa jatkuvasti ja kartuttaa sisältöä vastaamaan yhä enemmän helsinkiläisten lapsiperheiden toiveita ja antamaan perheille tietoa ja tukea, myös pikkulapsivaiheen jälkeen”, kertoo Tuomas Korkalainen.

Sähköistä palvelua on kehittänyt Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yhdessä varhaiskasvatusviraston kanssa. Tulevaisuudessa mukaan astuvat yhä enemmän myös esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat.

Toistaiseksi Perheentuki palvelee suomeksi, mutta sivustosta avataan pian myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hel.fi/perheentuki

 

teksti ja kuva
Nina Björklund