Suoraan sisältöön

Sakkomaksut ja piilevä kapasiteetti

Miltä kuulostaisi, jos saisit mahdollisuuden palkata 70 henkilöä lisää Helsingin sosiaali- ja terveysviraston asiakas- ja potilastyöhön?

Se olisi mahdollista, jos kaikki peruuttamattomien poisjääntien vuoksi hukatut resurssit saataisiin tehokkaaseen käyttöön. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toimintaan sisältyy noin 5 miljoonan euron piiloresurssi peruuttamattomina poisjäänteinä. Menetämme vuodessa yhteensä noin 60 000 vastaanottoaikaa, kun potilas ei saavu paikalle ajanvarauksesta huolimatta.


Onko hammaslääkäripelolla osuutta asiaan?  

Eniten varatun ajan jättävät käyttämättä hammaslääkäreiden potilaat, joilla oli viime vuonna yhteensä yli 16 000 peruuttamatonta poisjääntiä. Terveysaseman lääkärin ajan jätti ennakkovarauksesta huolimatta käyttämättä 7 600 potilasta. Hoitajakäynneiltä poisjääntejä oli eniten terveysasemilla, lähes 6500. Psykiatriassa taas hoitajakäynti jätetään lääkärikäyntiä useammin käyttämättä.
Mitä seuraisi, jos…

Mikäli varatut ajat olisivat tehokkaassa käytössä, palvelujen saatavuus paranisi, jonot lyhenisivät ja henkilökuntaa voitaisiin palkata lisää. Eikä tässä vielä kaikki. Peruuttamattomasta poisjäännistä aiheutuvia sakkomaksuja käsitellään nyt Helsingin terveysasemilla, hammashoitoloissa, sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksut- ja perintäyksikössä, Helsingin kaupungin taloushallintopalveluissa ja vielä osassa perintätoimistossakin. Sakkomaksujen käsittely vaatii runsaasti hallinnollista työtä.  
Mitä voisimme vielä tehdä?


Peruuttamattomista poisjäänneistä ei päästä kokonaan eroon jo siitä syystä, että osa on hyväksyttäviä syitä vastaanottoajan käyttämättä jättämiseen. Suun terveydenhuolto aloitti Helsingissä jo vuosia sitten ensimmäisenä toimintona tekstiviestimuistutukset, jonka potilas saa pari päivää ennen varattua aikaa. Muistutus ajanvarauksesta lähtee nyt Helsingissä myös mm. neuvolan, terveysaseman ja sisätautipoliklinikan asiakkaille ja potilaille kaksi vuorokautta ennen vastaanottoaikaa.  
Ajanvarauksen käyttämättä jättäminen ja siitä seuraava ”sakkomaksurumba” tuovat toimintaan häiriöitä, joiden vähentämisessä hyvät neuvot ovat tarpeen.


Mitä sinä ehdottaisit?

 

Riitta Simoila
Osastopäällikkö
Talous- ja tukipalvelut
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto