Suoraan sisältöön

Perustoimeentulotuki siirtyy kelaan 1.1.2017 – mitä se tarkoittaa?

Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen myötä kuntaan jää asiakkaan erityiseen tilanteeseen liittyvän toimeentulotuen myöntäminen, kirjoittaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Maarit Sulavuori

Siellä missä asiakkaatkin

Toimeentulotuesta tulee yhä enemmän sosiaalityön ja ohjauksen väline tukea asiakasta silloin, kun asiakkailla on erityisiä tarpeita. Perustoimeentulotuen siirtyminen kelaan antaa sosiaalialan ammattilaisille lisää paljon kaivattua aikaa työskennellä niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta.

Aikuissosiaalityössä on tavoitteena tukea helsinkiläisiä riittävään hyvinvointiin. Sosiaalialan ammattilaisten työ tulee tapahtumaan nykyistä enemmän sosiaaliasemien seinien ulkopuolella: netissä, asukastaloissa, matalan kynnyksen paikoissa, asukaskahviloissa, kadulla ja kumppanien tiloissa. Menemme sinne, missä asiakkaat ovat. Työskentely muuttuu yksilötyöskentelyn lisäksi kohti ryhmätoimintaa.

Kohtaamme paremmin niitä asiakkaita, jotka nyt jäävät liian vähälle ajalle: nuoria, jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa; aikuisia, jotka tarvitsevat tukea toimintakyvyn parantamisessa; asunnottomia; ihmisiä erilaisissa kriiseissä. Laajennamme etsivää työtä ja jalkaudumme. Meistä tulee asiakkaiden rinnalla kulkijoita.

Sosiaaliohjaajien osaamista kyetään näin hyödyntämään rakentamalla matalan kynnyksen sosiaalineuvonnan ja -ohjauksen pisteet ja aloittamalla chat-neuvonta. Kaiken kaikkiaan kykenemme nopeammin antamaan ohjausta ja neuvontaa silloin, kun asiakas sitä tarvitsee.

Tämä muutos suuntaa työtä jo kohti sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisen mukaisia terveys-ja hyvinvointikeskuksia ja perhekeskuksia.

Tehtäviä siirtyy Kelaan

Kuntaan jäävän toimeentulotuen työssä riittää töitä nykyistä reilusti pienemmälle joukolle. Etuuskäsittely- ja maksatustyö vähenevät merkittävästi eikä nykyisenkaltaista työtä enää ole kaikille tätä nyt tekeville.

Sosiaali- ja terveysvirastoon jäävä työ tulee olemaan hyvin erilaista kuin nykyinen työ, koska laskelmien tekeminen siirtyy Kelaan. Työ painottuu yhteistyöhön sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

Osa etuuskäsittelijöistä ja toimistosihteereistä tulee siirtymään Kelaan jatkaen siellä päätösten tekemistä tai antaen palveluneuvontaa asiakkaille.

Osa työntekijöistämme sijoitetaan uusiin tehtäviin toisiin yksiköihin. Helsingin kaupungin työnantajaperiaatteiden mukaisesti ketään ei kuitenkaan irtisanota. 

Muutokset koskevat kaikkiaan noin 210 toimeentulotuen ja maksatuksen työntekijää ja noin 23 jaostovalmistelun ja perinnän työntekijää.

Olemme nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä yhdessä henkilöstön kanssa jo varautuneet ensi vuoteen suunnittelemalla vuoden 2017 organisointia ja toimintatapoja muun muassa yhteisissä työpajoissa. Huhtikuussa on organisoinnin osalta valmista ja kesällä on ilmoittautuminen työtehtäviin. Syksyllä paneudumme enemmän tiimeittäin konkreettiseen käytännön suunnitteluun.  

Toiminnan muutos on erityisen suuri etuuskäsittelyn ja maksatuksen työntekijöille ja heille on järjestetty esimerkiksi ryhmä- ja yksilökohtaista uravalmennusta. Esimiehille on järjestetty omaa ryhmämuotoista työnohjauksellista tukea.

Kela-siirron yhteydessä kuntaan syntyy myös uudenlaisen työn tarve, koska on rakennettava vahva yhteistyö Kelan ja kunnan välillä: on paljon suuntaan ja toiseen liikuteltavaa tietoa, jota täytyy koordinoida. Tätä varten Helsingin kaupungilla aloittaa vuoden 2017 alussa ihan uusi LAKE eli lajittelukeskus.

Maarit Sulavuori
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja