Suoraan sisältöön

Potilas- ja asiakas­turvallisuus

Sinulla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluun, joka edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiasi ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.


Potilas- ja asiakas­turvallisuustietoa 

Asiakkaan ja potilaan oikeudet 

Sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitus­velvollisuus 


Näin voit edistää omaa turvallisuuttasi


Turvallinen lääkehoito 

Infektio­turvallisuus 

Kaatumis­tapaturmat ja niiden ehkäisy