Suoraan sisältöön

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet ryhmäkuvassa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tärkeimmistä päätöksistä vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta, jolla on kaksi jaostoa: yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenet

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Daniel Sazonov (Kok.)
puheenjohtaja
daniel.sazonov@hel.fi
Laura Varjokari (Kok.)
laura.varjokari@gmail.com
Seija Muurinen (Kok.)
Jarmo Kelo (Kok.)
kelojarmo@gmail.com
Maaret Castrén (Kok.)
maaret.castren@gmail.com
Yaron Nadbornik (Kok.)
Matti Niiranen (kok.)
matti@mattiniiranen.fi
Nea Nättinen (Kok.)
nea.nattinen@kokoomusopiskelijat.fi
Kati Juva (Vihr.)
juva.kati@gmail.com
Ahto Apajalahti (Vihr.)
ahto.apajalahti@iki.fi
Minna Lindgren (Vihr.)
minna.lindgren69@gmail.com
Touko Niinimäki (Vihr.)
touko.niinimaki@gmail.com
Oula Silvennoinen (Vihr.)
oula.silvennoinen@helsinki.fi
Vilja Alanko (Vihr.)
Pentti Arajärvi (SDP)
varapuheenjohtaja
pentti@arajarvi.fi
Nelli Nurminen (SDP)
Sinikka Vepsä (SDP)
sinikka.vepsa@elisanet.fi
Antti Hytti (SDP)
antti.hytti@nuoretkotkat.fi
Samuel Adouchief (Vas.)
samuel.adouchief@gmail.com
Meri Valkama (Vas.)
meri.valkama@gmail.com
Mikko Paunio (PS)
mikko.paunio@outlook.com
Martina Houtsonen (PS)
martina.houtsonen1@gmail.com
Laura Korpinen (PS) Rauli Franssila (PS)
Eva Biaudet (RKP)
eva.biaudet@eduskunta.fi
Björn Månsson (RKP)
bjorn.mansson@sfp.fi

Lautakunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedotteet

Kokousajat

Lautakunnan varsinaiset kokoukset tiistaisin alkaen kello 16.15.

Yhteystiedot

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan sihteerin yhteystiedot.