Suoraan sisältöön

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan myöntämien avustusten hakeminen vuodelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus myöntää avustuksia Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Hakuaika on 1.–17.10.2022 klo 16.00.

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustusten myöntämisen kriteerit kaupunginhallituksen 26.9.2022 tekemän päätöksen (pdf) mukaan ovat:

 1. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.
 2. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa.
 3. Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.
 4. Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole yhden ulkoisen rahoittajan tuen varassa.
 5. Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).
 6. Avustuksia ei myönnetä kertaluontoiseen toimintaan. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja jatkuvamuotoista.
 7. Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.
 8. Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Lisäksi avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä avustusten yleisohjeita (pdf). Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. Yhteisön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Kukin hakija tekee vain yhden hakemuksen. Se voi sisältää useampia eri käyttötarkoituksia, jotka tulee kuvata erillisellä liitteellä.

Hakuohjeet

Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi. Sivulla on linkki sähköisen asioinnin yleisohjeisiin ja käytön tuki on avoinna ma–pe klo 8.00–18.00, puh. 09 310 88800.

Hakulomakkeen yksityiskohtaiset suomenkieliset täyttöohjeet

Asiointipalveluun voi kirjautua

 1. hakemuksen tekijän pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla
 2. yhdistyksen Suomi.fi-valtuuksilla (yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää).

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista

Sähköinen hakulomake

Sähköinen lomake avataan 1.10.2022 klo 00.00 ja suljetaan 17.10.2022 klo 16.00.

Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella Lv 290:

Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Paperinen hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon.

Postiosoite:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunginkanslia
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite:

Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki

Avoinna arkisin klo 8.15–16.00.

Kirjaamon ajantasaiset yhteystiedot

Avustushakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet (sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt):

 • alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 • alustava talousarvio vuodelle 2023
 • vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021
 • toimintakertomus vuodelta 2021
 • tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021
 • vuonna 2022 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)
 • kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 • yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Lisäksi on toimitettava selvitys vuoden 2021 avustuksen käytöstä kirjanpitotietoineen, mikäli sitä ei ole toimitettu aikaisemmin tai käyttö ei selvästi ilmene toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköisessä järjestelmässä tai toimittaa kirjaamoon 17.10.2022 klo 16.00:een mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja

 • sote.avustukset@hel.fi
 • Veera Vilkama, kehittämispäällikkö, puhelin 09 310 39101
 • Veli-Matti Hurtig, vuorovaikutussuunnittelija, 09 310 32627
 • Tarja Eklöf, erityissuunnittelija, puhelin 09 310 42336
 • Kaisa-Maria Poikonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 35202

Avustusinfo järjestöille 28.9.2022

Avustusinfo vuoden 2023 Helsingin kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveystoimialan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista järjestöille järjestettiin 28.9. kello 17–19 etäyhteyksin Teamsin välityksellä.

Tilaisuuden tallenne katsottavissa Helsinki-kanavalla 14.10.2022 saakka

Tilaisuudessa pidettyjen esitysten materiaalit

Tilaisuuden avaus ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Helsingissä, Osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö Johanna Seppälä

Vuoden 2023 avustuskriteerit ja aikataulu, vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen

Helsingin kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveystoimialan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset tulevat hakuun 1.10.2022. Haku sulkeutuu 17.10.2022 kello 16.00


Sote-uudistuksen vaikutukset vuoden 2023 järjestöavustuksiin -webinaari 10.5.2022

Helsingin kaupunki järjesti 10.5.2022 webinaarin sote-uudistuksen vaikutuksista ensi vuoden järjestöavustuksiin. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti niille toimijoille, jotka aikovat hakea sosiaali- ja terveystoimialan avustusta vuodelle 2023. Webinaarissa tehtiin tilannekatsaus ja avattiin keskustelua kaupungin ja järjestökentän välillä. Tilaisuuden kumppanina oli Järjestöjen sote-muutostuki Uusimaa -hanke.

Alustavan tiedon mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan mahdolliset avustukset tulevat haettavaksi vuoden 2022 lopussa.

Webinaarin materiaali (pdf)


Järjestöavustukset vuodelle 2022

1.–30.9.2021 haettavana olleet järjestöavustukset vuodelle 2022 ovat päätöksenteossa, jota voit seurata sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösasiakirjoista.