Suoraan sisältöön

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Sote-uudistuksen vaikutukset vuoden 2023 järjestöavustuksiin -webinaari 10.5.2022

Helsingin kaupunki järjesti 10.5.2022 webinaarin sote-uudistuksen vaikutuksista ensi vuoden järjestöavustuksiin. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti niille toimijoille, jotka aikovat hakea sosiaali- ja terveystoimialan avustusta vuodelle 2023. Webinaarissa tehtiin tilannekatsaus ja avattiin keskustelua kaupungin ja järjestökentän välillä. Tilaisuuden kumppanina oli Järjestöjen sote-muutostuki Uusimaa -hanke.

Alustavan tiedon mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan mahdolliset avustukset tulevat haettavaksi vuoden 2022 lopussa.

Webinaarin materiaali (pdf)


Järjestöavustukset vuodelle 2022

1.–30.9.2021 haettavana olleet järjestöavustukset vuodelle 2022 ovat päätöksenteossa, jota voit seurata sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösasiakirjoista.


Hakuohje: Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi

Hakuaika

Hakuaika alkaa 10.1.2022 ja päättyy 11.2.2022 klo 16.00. Avustusten myöntämisestä päätetään huhtikuun aikana.

Hakukelpoiset yhteisöt

Avustusta voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Avustettavaksi haettava toiminta voidaan toteuttaa yhteistyössä rekisteröimättömien yhteisöjen, toimintaryhmien ja ei-helsinkiläisten toimijoiden sekä esimerkiksi yritysten kanssa, mutta avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö. Avustuksia voidaan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi.

Avustus on tarkoitettu iäkkäiden liikkumista edistäviin hankkeisiin, ei yhdistysten normaalin toiminnan tukemiseen. Hankkeessa toteutettavan toiminnan tulee olla iäkkäille maksutonta, eikä sitä voi kohdentaa vain hakijana toimivan yhdistyksen omalle jäsenistölle.

Avustuksen hakeminen

1. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten.

2. Hae avustuksia Helsingin kaupungin sähköinen asiointi -palvelussa (asiointi.hel.fi).

 • Asiointipalveluun tulee kirjautua yhdistyksen Suomi.fi-valtuuksilla (yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää).
  Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista
 • Sähköisen asioinnin neuvonta auttaa asiointi.hel.fi-sivujen käytössä: puh. 09 310 88800 (ma–pe klo 8–18).

3. Täytä kaksi lomaketta:

A) Avustuslomake (asiointi.hel.fi) sekä
B) Questback-lomake hankkeesta.

 • Hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Päähakija toimittaa liitteet. Hakemuksen lisätietoihin kirjataan maininta, jos vaaditut liitteet tai osa niistä on toimitettu jo aiemmin – samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa useaan otteeseen. (Sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt.):
 1. alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 2. alustava talousarvio vuodelle 2022
 3. vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020
 4. toimintakertomus vuodelta 2020
 5. tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
 6. vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2020 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)
 7. kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 8. yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 • Avustuslomakkeessa kysytään tietoja hakijaorganisaatiosta. Questback-lomakkeessa puolestaan kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Kaikki Questback-lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä.
 • Molemmat lomakkeet (avustuslomake ja Questback-lomake) tulee täyttää 11.2.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaathan ajoissa, sillä myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäviksi. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä viimeisenä hakupäivänä palvelussa saattaa olla ruuhkaa.
 • Tutustu kysymyksiin etukäteen. Suosittelemme, että vastaukset kirjoitetaan etukäteen esim. Word-tiedostoksi ja kopioit valmiit vastaukset sen jälkeen vastauslomakkeelle. Vastaa lyhyesti ja napakasti.
 • HUOM! Chrome-selainta käytettäessä voi esiintyä vaikeuksia kaupungin sähköisessä järjestelmässä, mm. lomakkeen takaisin-painike ei välttämättä toimi tai voi aiheuttaa virhetilanteen.

4. Hakijoita kannustetaan luomaan uudenlaisia, sektorit ja toimialat ylittäviä yhteistyötyön muotoja. Kumppaneina voi olla rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita, yrityksiä, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä kaupungin omia toimijoilta. Hakemuksessa tulee kuvata yhteistyön muotoja ja rooleja. Avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö.

Etsitkö vielä kumppaneita? Voit jättää yhteystietosi ja ideasi tänne.

5. Laadi hankkeelle realistinen budjetti. Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus, omarahoituksen osuutta ei ole määritelty.

6. Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Avustusta voidaan myös hakea paperisella lomakkeella sekä paperisella Questback-lomakkeella. Lomakkeet postitetaan hakijalle pyynnöstä.

Arviointiperusteet

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta. Avustuskriteereissä korostetaan myös iäkkäiden ihmisten osallisuutta hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen
 • digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen
 • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotta edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri järjestötoimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi.

Hankkeissa ei tavoitella palvelukumppanuuksia Helsingin kaupungin omien toimijoiden, esimerkiksi palvelukeskusten kanssa, joissa jo kaupungin omana palvelutuotantona asiakkaille järjestetään hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää toimintaa.

Lisäksi avustusten myöntämisessä noudatetaan

Avustuksen käyttämisen raportointi

Avustusten käyttöaika on 1.5.2022–31.5.2023.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 1.8.2023 mennessä. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Avustusinfo

Järjestämme hakijoille kaksi avustusinfoa, joissa avustusten tavoitteet ja myöntämisperiaatteet käydään läpi. Avustusinfot ovat samansisältöisiä, ja ne järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Avustusinfot järjestetään

 • ke 12.1.2022 klo 10–11.30
 • ke 26.1.2022 klo 14–15.30.

Lisätietoja hakuaikana antavat

Maanantaisin klo 12–13
Minna Nummi, p. 09 310 15853

Keskiviikkoisin klo 14–16
Mari Riila, p. 09 310 46595, mari.riila@hel.fi