Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 14.01.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 4 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Virastopäällikkö/5

Vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan ryhmäkuljetusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu (pdf) (html)

Liite 1

Korjattu vertailu

Liite 2

Alkuperäinen vertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 7 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten osallistuminen Innovation and Best Practises in Elderly Care -seminaariin (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Virastopäällikkö/8

Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2012-014354 oikaisuvaatimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Virastopäällikkö/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 10 Virastopäällikkö/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.