Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 21.01.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 13 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 14 Virastopäällikkö/4

Valtuutuksen antaminen julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Virastopäällikkö/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 17 Virastopäällikkö/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.