Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 28.01.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 18 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 20 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 21 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston lasten toimintaterapiapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailu_Liite1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 22 Virastopäällikkö/5

Laitoshoidon ja poliklinikkapalveluiden suorahankinta (pdf) (html)


§ 23 Virastopäällikkö/6

Sosiaalilautakunnan hankintapäätöksen virheen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Virastopäällikkö/7

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan nimeäminen (pdf) (html)


§ 25 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten osallistuminen konsensuskokoukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta koskien työllisyyspykälää Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 28 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 29 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 30 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.