Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 18.02.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 31 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 33 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 34 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 35 Virastopäällikkö/4

Oikaisuvaatimus Apotti -hanketta koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Virastopäällikkö/5

Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta (pdf) (html)


§ 37 Virastopäällikkö/7

Selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 38 Virastopäällikkö/8

Vanhusten ja vammaisten päivätoimintamatkojen suorahankinta (pdf) (html)


§ 39 Virastopäällikkö/9

Kommunikaatio-opetuksen välityksen ja palvelun hankinnan optiokauden sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Palvelunkuvaus


§ 40 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston lasten toimintaterapiapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_Liite 1.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Virastopäällikkö/11

Terho-säätiön Terhokodin ostopalvelut vuodelle 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Esitys Terhokodin ostopalveluista vuodelle 2014

Liite 2

Sopimus


§ 42 Virastopäällikkö/12

Selvitys diabeteksen hoidon käytännöistä (pdf) (html)


§ 43 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lääkelaskukurssien järjestämisestä sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnalle (pdf) (html)


§ 45 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta koskien selvityksen tekemisestä palliatiivisen ja saattohoidon yksikön lisätarpeesta (pdf) (html)


§ 46 Virastopäällikkö/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto aluetyötä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 47 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta vuonna 2013 ja vuosilta 2012-2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Virastopäällikkö/18

Oikaisuvaatimus koskien etuuskäsittelijän viran täyttämistä (pdf) (html)

Liite 1

Toimeentulotuen maksupäällikön päätös 25.11.2013

Liite 2

HEL 2013-016506oikaisuvaatimus


§ 49 Virastopäällikkö/19

Oikaisuvaatimus koskien etuuskäsittelijän viran täyttämistä (pdf) (html)

Liite 1

Toimeentulotuen maksupäällikön päätös 25.11.2013

Liite 2

Salassa pidettävä (Henkilötietolaki 13 §)


§ 50 Virastopäällikkö/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 51 Virastopäällikkö/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 52 Virastopäällikkö/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 53 Virastopäällikkö/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 54 Virastopäällikkö/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.