Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 25.03.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 133 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 134 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 135 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 136 Virastopäällikkö/4

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Virastopäällikkö/5

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 tilinpäätös (pdf) (html)


§ 139 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Virastopäällikkö/8

Terveys- ja päihdepalvelut -osaston toimintojen supistukset kesällä 2014 (pdf) (html)


§ 141 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 142 Virastopäällikkö/10

Potilassänkyjen huoltopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Sänkykanta sote

Liite 3

Hintalomake

Liite 4

Sopimusluonnos

Liite 5

Vastuunjakotaulukko alaliite

Liite 6

Vastuunjakotaulukko alaliite 2

Liite 7

Vastuunjakotaulukko alaliite 3

Liite 8

Vastuunjakotaulukko alaliite 4

Liite 9

vastuunjakotaulukko alaliite 5


§ 143 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteeseen liiallisten toimeentulotukietuuksien myöntämisen estämiseksi tarpeellisista valtioneuvoston toimesta tehtävistä lainsäädäntömuutoksista (pdf) (html)


§ 144 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle M. Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien kehitysvammaisten työsuhteiden vakinaistamista (pdf) (html)


§ 145 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015 - 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen Terve-Sos -tapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 147 Virastopäällikkö/15

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan HSL:n matkakorttia koskevasta käyttösuunnitelmapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 148 Virastopäällikkö/16

Pikku Huopalahden asukasyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön järjestöavustuksen takaisinperimispäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HEL 2014-003036 Oikaisuvaatimus 6.3.2014


§ 149 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 150 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 151 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.