Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 15.04.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 157 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 158 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 159 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 160 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden seurantaraportti (pdf) (html)


§ 161 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 syyskauden kokousajat (pdf) (html)


§ 162 Virastopäällikkö/6

Järjestöavustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Virastopäällikkö/7

Lasten toimintaterapiapalvelujen hankintapäätöksen oikaiseminen (pdf) (html)

Liite 1

Korjattu vertailutaulukko_Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Virastopäällikkö/8

Palvelutalojen ruokapalveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Palvelukuvaus

Liite 3

Annoskokoko

Liite 4

Välitystuotteet

Liite 5

Päivän ateriat

Liite 6

Ruokavalioiden kuvaus ja toteutus

Liite 7

Madetojan palvelutalon ruokapalvelukuvaus

Liite 8

Hopeatien palvelutalon ruokapalvelukuvaus

Liite 9

Kannelmäen palvelutalon ruokapalvelukuvaus

Liite 10

Hintavastauslomake

Liite 11

Palvelutalojen ruokapalvelujen sopimusluonnos


§ 165 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamista kaupungin verkkosivuilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuljetuspalvelua koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 167 Virastopäällikkö/11

Oikaisuvaatimus kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2012-015909 oikaisuvaatimus

Liite 2

Yhteenveto järjestys pisteet työ ja päivätoiminta 7.4.2014

Liite 3

Yhteenveto korjattu vertailu työ ja päivätoiminta 7.4.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 169 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 170 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 171 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.