Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 29.04.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 172 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 173 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 174 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 175 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden seurantaraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Virastopäällikkö/5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 177 Virastopäällikkö/6

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Virastopäällikkö/7

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Virastopäällikkö/8

Seulontamammografiatutkimusten kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö (H019-14, HEL2014-002513)

Liite 2

Palvelukuvaus (H019-14, HEL2014-002513)

Liite 3

Sopimusluonnos (H019-14, HEL2014-002513)


§ 180 Virastopäällikkö/9

Helsingin matkapalvelun liikennöinnin kilpailutusta koskeva hankintaoikaisu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 182 Virastopäällikkö/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 183 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.