Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 13.05.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 184 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 186 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 187 Virastopäällikkö/4

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen (pdf) (html)


§ 188 Virastopäällikkö/5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen (pdf) (html)


§ 189 Virastopäällikkö/6

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Virastopäällikkö/7

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö H031-14

Liite 2

Palvelukuvaus

Liite 3

Sopimusluonnos

Liite 4

Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista


§ 191 Virastopäällikkö/8

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö H030-14

Liite 2

Palvelukuvaus

Liite 3

Sopimusluonnos

Liite 4

Fysioterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista


§ 192 Virastopäällikkö/9

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö H041-14

Liite 2

Palvelukuvaus

Liite 3

Sopimusluonnos

Liite 4

Fysioterapeuttien nimilista


§ 193 Virastopäällikkö/10

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö H009-14

Liite 2

Palvelukuvaus

Liite 3

Sopimusluonnos

Liite 4

Kotihoidon toimipisteet osoitteet ja asiakkaat

Liite 5

Palveluasumisen yksiköt

Liite 6

Kielitaidon osoittaminen

Liite 7

Vastuunjakotaulukko

Liite 8

Lääkkeiden palautuslomake apteekkiin


§ 194 Virastopäällikkö/11

Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 195 Virastopäällikkö/12

Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 196 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 198 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.