Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 20.05.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 199 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 200 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 201 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 202 Virastopäällikkö/4

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Virastopäällikkö/5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Virastopäällikkö/6

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (pdf) (html)


§ 206 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista (pdf) (html)


§ 207 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien joukkoliikenteen parantamista (pdf) (html)


§ 208 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista (pdf) (html)


§ 209 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia (pdf) (html)


§ 210 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä (pdf) (html)


§ 212 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastensuojelutavoitteiden toteuttamista (pdf) (html)


§ 213 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksamisen tukemisesta (pdf) (html)


§ 214 Virastopäällikkö/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien määrän lisäämisestä (pdf) (html)


§ 215 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta (pdf) (html)


§ 216 Virastopäällikkö/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi (pdf) (html)


§ 217 Virastopäällikkö/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisestä psykiatrisesta hoidosta (pdf) (html)


§ 218 Virastopäällikkö/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta (pdf) (html)


§ 219 Virastopäällikkö/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Virastopäällikkö/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta (pdf) (html)


§ 221 Virastopäällikkö/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi (pdf) (html)


§ 222 Virastopäällikkö/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi (pdf) (html)


§ 223 Virastopäällikkö/25

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi (pdf) (html)


§ 224 Virastopäällikkö/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 225 Virastopäällikkö/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.