Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 03.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 226 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 227 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 228 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 229 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 231 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien joukkoliikenteen parantamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 233 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia (pdf) (html)

Liite 1


§ 234 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 235 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastensuojelutavoitteiden toteuttamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 237 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksamisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien määrän lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 239 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 240 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisestä psykiatrisesta hoidosta (pdf) (html)

Liite 1


§ 241 Virastopäällikkö/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 242 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 243 Virastopäällikkö/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 244 Virastopäällikkö/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 245 Virastopäällikkö/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 246 Virastopäällikkö/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Virastopäällikkö/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 248 Virastopäällikkö/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien järjestöavustuksen uudelleen käsittelyä järjestöavustushakemusten jättöaikojen muuttumisen vuoksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 249 Virastopäällikkö/24

Toimeentulotuen sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpitopalvelujen hankinta 7/2014-12/2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Virastopäällikkö/25

Fysiologisen keittosuolainfuusionesteen (0,9%) 100 ml:n pakkauksen hankintasopimuksen päättäminen ja uudelleen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto pistotapaturmista

Liite 3

Fresenius Kabi Ab:n vastine selvityspyyntöön 14.4.2014


§ 251 Virastopäällikkö/26

Suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta kotikäynnistä (pdf) (html)


§ 252 Virastopäällikkö/27

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 253 Virastopäällikkö/28

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien kotisairaalatoiminnan ja kodissa tapahtuvan saattohoidon edistämistä (pdf) (html)


§ 254 Virastopäällikkö/29

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E-rakennusten peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 255 Virastopäällikkö/30

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Virastopäällikkö/31

Oikaisuvaatimus palkkausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Hel 2014-000269 Asiakkaan oikaisuvaatimus 11.2.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Virastopäällikkö/32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 258 Virastopäällikkö/33

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 259 Virastopäällikkö/34

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.