Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 17.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 260 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 261 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 262 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 263 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Virastopäällikkö/6

Palvelutalojen ruokapalveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Hintavertailu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Virastopäällikkö/7

Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)


§ 267 Virastopäällikkö/8

Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten työ- ja päivätoiminnan suorahankinnat ajalle 1.5.2014 - 30.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 268 Virastopäällikkö/9

A-klinikkasäätiön Helsingin terveysneuvontapiste Vinkin ostopalvelusopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus


§ 269 Virastopäällikkö/10

Helsingin Diakonissalaitoksen sopimuksen ”Erityispalvelut HIV-infektion saaneille huumeidenkäyttäjille” irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus


§ 270 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. sosiaali- ja terveysviraston toimintaohjetta koskevasta aloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Vähemmistövaltuutetun lausunto 28.5.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen Ruusulankadun asumisyksikköä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 272 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Tomi Sevanderin ym. aloitteesta kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 273 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2015 - 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017


§ 274 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 275 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 276 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 277 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.